Home > Nieuws > Veel belangstelling voor Infrastructuur op dorpsavond
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Veel belangstelling voor Infrastructuur op dorpsavond

 
 
Veel belangstelling voor Infrastructuur op dorpsavond
 
Geschreven door Leny van Lierop   
donderdag, 24 november 2011 12:00

Tijdens de jaarlijkse dorpsavond van Dorpsraad op woensdag 23 november was vooral veel belangstelling voor de stands van Infrastructuur.

Speciaal genodigd voor deze avond waren Diny Simkens van Steunpunt Vrijwilligers, IDOP-projectleider Conny Hameeteman, Carel van de Zanden van woCom, wethouder Wilma van der Rijt en buurtbrigadier Jos de Visser. Helaas was Hylke Huizinga (Kempenhaeghe ? Providentia) afwezig. De onderhandelingen met de projectontwikkelaar zijn nog niet helemaal afgerond. Mevrouw Odijk van de provincie was verhinderd.

Voorzitter Iris van Koetsveld gaf uitleg over het gevoerde beleid van de dorpsraad.
Alle IDOP projecten zijn verwezenlijkt. Winkel, Dorpshuis, Speelplekken , Virtueel Plein, Kernplan de Heerlijkheid, Brede school en Communicatie. De dorpsraad nu en in de toekomst is faciliterend, stimulerend, verbindend, oplossingsgericht met iedere keer weer de vraag: hoe kunt u als inwoner meedoen, we kunnen het alleen samen. De dorpsraad is actief, maar geen actiegroep.

Daarna was het woord aan Diny Simkens van Steunpunt Vrijwilligers.
Het verenigingsleven kampt met minder vrijwilligers. Werkgroep Maatschappelijk heeft een enquête gehouden, de resultaten daarvan zijn ook voorgelegd aan de gemeente met de vraag om mee te denken over ideeën en oplossingen.

Volgens Diny Simkens is betrokkenheidç ook van de jeugd, een van de belangrijkste punten voor de levensvatbaarheid van verenigingen.
Het steunpunt adviseert o.a. bij deskundigheidsbevordering, vergadertechniek, fondsen, ledenwerving, vrijwilligersvacatures. Ook geeft het Steunpunt informatie en advies bij een bestuurscrisis. Vrijwilligers hoeven niet altijd lid te zijn van een vereniging om toch hun diensten aan te bieden. Kortom, hoe kun je mensen vinden, hoe kun je mensen binden.

De werkgroepen van het dorp hadden elk een stand met uitleg over hun werkzaamheden en drie stellingen waarop gereageerd kon worden. Met post-its kon ieder op- en aanmerkingen of voorstellen plakken bij de stellingen. De dorpsraad probeert vervolgens met deze opmerkingen aan de slag te gaan in overleg met de gemeente.
De meeste reacties werden geplakt bij de stands van Infrastructuur.

Infrastructuur
Werkgroep infrastructuur heeft als taakopvatting: problemen in kaart brengen, oplossingen zoeken en adviezen geven en samenwerken met gemeente en dorpsraad. Er zijn 5 werkgroepen actief!

. Verbinding kern Sterksel – plan Providentia. Hierover is nog veel onduidelijkheid. De behoefte tot samenwerking en afstemming van Providentia met het dorp is groot.
. Averbodeweg wordt niet geschikt gevonden als ontsluitingsweg.

. Veel opmerkingen over toename van vrachtverkeer; er wordt een onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor 'omwegen'.
. Ontsluiting LOG
. Parkeerproblemen (vooral bij winkel gevaarlijk).

Veel lof was er voor werkgroep Speelplekken. Mooie natuurlijk aangelegde terreinen waarvan veel gebruikt gemaakt wordt ook door niet Sterkselnaren. Helaas ook probleem met zwerfvuil; er is al overleg met de gemeente geweest. Het gemeentebeleid echter is halvering van het aantal afvalbakken. Hier wordt nog een oplossing voor gezocht.

Maatschappelijk
Veel nieuwe ideeën.
Vitrine in dorpshuis voor historie Sterksel.
Strooien in straten waar veel ouderen wonen.
Behoefte aan gezamenlijke bijeenkomst voor verenigingen.
Vanuit Leende is ook belangstelling voor de Sterkselse ommetjes.
Blikvangers plaatsen voor zwerfvuil.(zie beleid gemeente

En men vindt het weer tijd voor een dorpsfeest!).

Leefbaarheid in de toekomst
Veel mensen willen het zwerfvuilprobleem aanpakken, misschien 1x per jaar schoonmaakactie houden, hierin ook de jeugd betrekken.
Willen we de kermis behouden voor Sterksel en hoe gaan we dat aanpakken.

Virtueel Plein en Communicatieredactie
Jeugd na basisschool is moeilijk bereikbaar. Opmerking: “Laat de jeugd maar twitteren met Dorpsraad”

Dorpshuis
't Perron vormt geen bedreiging. Wel is men huiverig voor eventuele concurrentie met komende horeca in het dorp en Providentia.

Winkel

We zijn tevreden en blijven 'attent'. Bijvoorbeeld over de verkeersveiligheid. De bevoorrading moet aan de achterkant gaan plaatsvinden, zoals dat is afgesproken. Hierover wordt overleg met woCom en gemeente om tot een goede oplossing te komen. Een klankbordgroep is bezig met onderzoek naar uitbreiding streekproducten en een eventuele avondopenstelling.

Brede school.
Werkt samen met Korein, peuterspeelzaal, muziekvereniging. De vraag is of de informatie van de school ook op het VP kan verschijnen.

Afscheid
De voorzitter van de dorpsraad bedankt in hartelijke woorden en met een bloemetje Connie Hameeteman, IDOPprojectleider sinds 2008, voor haar inspanningen.

Connie sprak haar waardering uit voor de grandioze inzet van de vrijwilligers in Sterksel en de samenwerkingspartners. “ Veel inspanning is verwezenlijkt in 'stenen': dorpshuis, winkel, Heerlijkheid en de Brede school, maar ook maatschappelijk projecten zijn heel belangrijk geweest om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Sterksel jullie zijn op de goede weg!”

Afsluiting

Prachtige foto's van Sterksel zijn getoond in de pauze!
En Gér van Huis rondde de avond af een klein concert.

Het was een informatieve en goed georganiseerde avond.

Redactie Virtueel Plein

 

 

 

 

 
Laatst aangepast op donderdag, 24 november 2011 12:26