Home > Nieuws > Uit de dorpsraadvergadering
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Uit de dorpsraadvergadering

 
 
Uit de dorpsraadvergadering
 
Geschreven door Gerard Noordman   
dinsdag, 10 januari 2012 13:02

Aanvullende vragen structuurvisie gemeente Heeze-Leende:

Ingekomen 14 december 2011.

Met name de eerste vragen zijn aanvullend ten opzichte van de vorige.

Lees hier de reactie die de dorpsraad in samenwerking met inwoners van Sterksel heeft gegeven op eerdere vragen over de structuurvisie. Heeft u naar aanleiding van onderstaande vragen nog behoefte aan overleg? Mail dan de dorpsraad, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. U kunt ook rechtstreeks naar de gemeente reageren.

Geachte heer, mevrouw,

Eind mei 2011 hebben wij uw medewerking gevraagd voor de deelname aan een SWOT
analyse voor de structuurvisie van de gemeente Heeze-Leende. Van de meerderheid van de
benaderde organisaties en instellingen hebben wij een reactie op onze vragen gekregen.
Hiervoor willen wij u graag bedanken.

Hoewel in de SWOT analyse al op een aantal vragen gedeeltelijk een antwoord is gekregen op
bij ons levende vragen, hebben wij toch nog een aantal aanvullende vragen opgesteld die
minder op de ruimtelijke aspecten betrekking hebben maar meer op de maatschappelijke
ontwikkelingen en wensen. Ook hiervoor vragen wij thans weer uw medewerking. Bij deze
vragen heeft u ook nog een betere mogelijkheid om de rol van uw organisatie/instelling aan te
geven.

Wij verzoeken u ons uw reactie op onderstaande vragen te willen toesturen vóór 23 januari
2012 per post of per e-mail naar j.schiffelers@heeze-Ieende.

1. Hoe ziet u uw organisatie/instelling/vereniging in 2025, wat is nodig om daar te komen.

Wat doet u zelf en wat verwacht u in ondersteunende zin van de gemeente?

2. Hoe moet Heeze-Leende er in 2025 uitzien wanneer u kijkt naar de trends en
ontwikkelingen in de maatschappij en de prognoses met betrekking tot demografie
(vergrijzing, gezinsverdunning, stilstand en eventueel krimp)?

3. Welke voorzieningen moeten in de kernen gelet op de demografische ontwikkeling
binnen de gemeente in stand blijven?

4. Hoe zien voor u de door de gemeente samen met u uit te werken opgaven voor 2025 er
uit op het gebied van welzijn, onderwijs, zorg, sport of cultuur?

5. In de regionale monitor economische betekenis vrijetijdssector blijkt dat de
vrijetijdssector voor Heeze-Leende redelijk belangrijk is. Het gaat daarbij niet alleen om
inkomsten maar ook werkgelegenheid. Heeze-Leende trekt erg veel bezoekers. Welke
mogelijkheden ziet u om de inkomsten en de werkgelegenheid in de vrijetijdssector te
verhogen? Wat moet daarvoor gedaan worden?

6. Het buitengebied van de gemeente bestaat uit een grote oppervlakte natuur- en
landbouwgronden. Bent u van mening dat het buitengebied rustig moet blijven of kan het
toegankelijker worden gemaakt om te creëren?

7. Het onbeperkt blijven uitbreiden van bedrijvenlocaties behoort niet tot de mogelijkheden.

Op welke bedrijvigheid en bedrijvenlocaties dient Heeze-Leende zich voor de toekomst
te richten?

8. De kernen van de gemeente zullen in de toekomst nog maar beperkt uitbreiden. Er moet
dus ingezet worden op de leefbaarheid van de bestaande woonwijken. Welke
maatregelen moeten in bestaande oudere woonwijken genomen worden om toch aan de
woonwensen te kunnen blijven voldoen?

9. Wat kan c.q. moet in Heeze-Leende gedaan worden om de mobiliteit te verhogen c.q. te
verbeteren. Blijft iedereen gebruik maken van eigen vervoersmiddelen of zijn andere
maatregelen nodig?

10. De doorgaande wegen in met name de kernen Leende en Heeze moeten betrekkelijk
veel autoverkeer verwerken. De geplande centrale as zal in de toekomst een verlichting
brengen. Welke maatregelen zijn in Heeze en Leende noodzakelijk in het kader van de
leefbaarheid?

11. Wat zijn voor u voorzieningen/kwaliteiten die de gemeente nu versterken en die volgens
u beter benut kunnen worden? Hoe kunnen die beter benut worden?

Wij bedanken u alvast voor uw medewerking en het meedenken.

Bij eventuele correspondentie dient u het zaaknummer 192584 te vermelden.

Uit de vergadering van de Dorpsraad van 9 januari 2012

De nieuwe contact-ambtenaar tussen Dorpsraad en Gemeente
is Ron Lavrijsen. Wij kennen hem vanuit de IDOP projectgroep Virtueel Plein. We kijken uit naar de verdere samenwerking.

Overleg Dorpsraad- College van B&W
Op 25 januari worden de agenda’s van beide partijen op elkaar afgestemd.

Communicatie
Er is formeel afscheid genomen van Marieke Graat en Jeroen Jansen van het jonge Communicatiebureau Partners in Crime (PIC). Er werd waardering uitgesproken over de wijze waarop zij de communicatie in Sterksel hebben beschreven en het document dat daaruit voortgekomen is: Communicatie in de rol van hovenier. Binnenkort te vinden op Sterksel.nu. Heel simpel: Bijpraten én doorpraten

Bruikleenovereenkomst Website; dorpsraad en gemeente: de laatste loodjes
We hopen in de DR vergadering van februari deze overeenkomst te kunnen vaststellen en vervolgens tot ondertekening over te kunnen gaan.
 
Werkgroep Gezondheidsaspecten
Onder leiding van Ton v.d. Togt (sinds kort lid van de Dorpsraad) zal er met een aantal deskundigen onderzocht worden wat er bekend is over de luchtkwaliteit van Sterksel. Het gaat in eerste instantie om het verzamelen van gegevens.
We houden iedereen op de hoogte. Wil je meedenken en doen meld je bij Ton v.d. Togt.

Maatschappelijk en Infrastructuur
De onder de Dorpsraad opererende clusterwerkgroepen Maatschappelijk en Infrastructuur houden u binnenkort via de website op de hoogte van hun werkzaamheden en bevindingen.

Vacature notulist dorpsraad
Wie wil deze interessante taak op zich nemen, we zitten er letterlijk om te springen.

De Dorpsraad wenst iedereen een heel gelukkig en gezond 2012 toe.

Laatst aangepast op woensdag, 19 december 2012 17:51