Home > Nieuws > Uitnodiging aan verenigingsbestuurders (dinsdag 31 januari)
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Uitnodiging aan verenigingsbestuurders (dinsdag 31 januari)

 
 
Uitnodiging aan verenigingsbestuurders (dinsdag 31 januari)
 
Geschreven door Mirjam Römers   
dinsdag, 17 januari 2012 10:20

Onlangs heeft werkgroep Maatschappelijk een enquête gehouden onder de verenigingen.  Inmiddels hebben alle deelnemers de resultaten uit deze enquête ontvangen.  Deze resultaten zijn eveneens ter algemene informatie op het Virtueel Plein geplaatst. Tijdens de Dorpsavond op 23 november j.l. was gelegenheid om verder door te praten over deze resultaten en is er vanuit het Steunpunt Vrijwilligerswerk een presentatie gehouden over de activiteiten die zij voor verenigingen organiseren en de mogelijkheden die zij ter ondersteuning kunnen bieden. Helaas waren er maar weinig verenigingen vertegenwoordigd op betreffende avond. Desondanks werd tijdens die avond de behoefte geuit om toch een keer met de andere verenigingen in Sterksel te brainstormen over mogelijkheden richting de toekomst.

Vanuit de Communicatieredactie bleek eveneens behoefte aan zo'n gezamenlijke bijeenkomst om o.a te kijken hoe de communicatie vanuit de verenigingen beter zou kunnen?

Het gaat dan bijvoorbeeld over het doorgeven van evenementen voor de kalender, extra promotie op het Virtueel Plein of aandacht voor een bijzondere activiteit? Er is daarnaast nog het idee om een gezamenlijk huis aan huis blad samen te stellen.

Graag nodigen wij u daarom uit voor een bijeenkomst samen met de communicatieredactie met als thema:

Versterking van het verenigingsleven


Datum:         Dinsdag 31 Januari

Aanvang:      20:00 uur

Locatie:        Dorpshuis Valentijn


Agenda

20:00 uur    Opening

20:05 uur    Belangrijkste conclusies uit de enquête

20:15 uur    Optimaliseren van de communicatie

20:30 uur    Brainstormen aan de hand van stellingen

21:00 uur    Plenaire terugkoppeling

21:30 uur    Vaststellen belangrijkste conclusies/actiepunten

21:45 uur    Informatie en tips voor verenigingen

22:00 uur    Afsluiting

(Zie ook de e-mail die jullie vereniging heeft ontvangen)


Namens de clusterwerkgroep maatschappelijk
Mieke Smolders
Mirjam Römers

Laatst aangepast op woensdag, 18 januari 2012 11:46