Home > Nieuws > Bouwen aan de Averbodeweg in Sterksel? Bijzondere mogelijkheden.
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Bouwen aan de Averbodeweg in Sterksel? Bijzondere mogelijkheden.

 
 
Bouwen aan de Averbodeweg in Sterksel? Bijzondere mogelijkheden.
 
Geschreven door Wim van Laarhoven   
maandag, 06 februari 2012 10:08

Recent zijn aan de Averbodeweg in Sterksel een aantal woningen gebouwd en inmiddels ook bewoond. Een zestal starterswoningen is in dit plan gerealiseerd, met daarnaast enkele tweekappers (vijf gezinnen/bewoners). Echter, alle bouwmogelijkheden zijn door de projectontwikkelaar (nog) niet benut. Dit betekent dat er nog gebouwd kan worden op 12 kavels, waarvan de grootte ligt tussen 300 en 475 m2. Het is zelfs mogelijk dat sommige kavels in kleiner omvang kunnen worden aangekocht. 

Ter beschikken zijnde kavels
Klik HIER voor de situatietekening. Momenteel beschikbaar: kavel 14 (357 m2) , 15  (432 m2), 16  (409 m2), 17 (386 m2), 18  (425 m2), 19 (286  m2),  25  (471  m2),  26 (394  m2),  27 (370  m2) , 28 (294 m2),  29 (308 m2),  30 (325 m2).

Bouwen met bijzondere mogelijkheden; alles kan, behalve wat niet mag.
Zoals in de oorspronkelijke plannen is vastgelegd, kunnen niet alleen starterswoningen en tweekappers worden gebouwd maar zijn er ook mogelijkheden geopend voor de bouw van -levensloopbestendige - seniorenwoningen, in geschakelde vorm o.i.d.  

Om de kosten nu laag te houden kun je bijvoorbeeld nu een (starters)woning bouwen en rekening houden met toekomstige uitbreidingsmogelijkheden; bijvoorbeeld een aanbouw of een grote garage. Je kunt dan fijn in Sterksel blijven wonen op een perceel dat aanzienlijk groter is dan bij normale starterswoningen.

De mogelijkheden zijn er om met iemand samen een tweekapper bouwen. Geheel in eigen beheer en/of gebruikmaken van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).  Deze mogelijkheden gelden uiteraard ook voor de seniorenwoningen. Voor deze vorm van woningbouw kan (geen verplichting) gebruik worden gemaakt van de diensten en ervaringen van Sir55, een ‘kenniscentrum’ met betrekking tot het bouwen van seniorenwoningen. Deze diensten kunnen in de fase van voorbereiding kosteloos worden aangeboden.

De huidige eigenaar van de bouwgrond aan de Averbodeweg, IM Projectontwikkeling heeft met betrekking tot de aankoop van de grond een overeenkomst met de gemeente Heeze-Leende. Het is nog niet duidelijk of de gemeente de kavels zal verkopen of IM Projectontwikkeling en op welke manier.  Wat wel belangrijk is, is uiteraard de prijs.  De kavels worden verkocht voor € 323,00 exclusief 19 % btw.  Afhankelijk van de interesse zal bepaald worden hoe de kavels verkocht worden.

Belangstelling? Of heb je misschien een kennis of familielid met bouwplannen?
Meld u voor 1 maart aan
bij de heer Jos Hendriksen. Tel. 040 - 2264169,of via de mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Namens de Dorpsraad is Jos bereid om de belangstelling te inventariseren, zodat de kansen die deze bouwmogelijkheden bieden voor Sterksel maximaal kunnen worden benut. 

Informatiebijeenkomst
Desgewenst kan een informatiebijeenkomst worden georganiseerd, waarbij de verschillende partijen op vragen, wensen etc. kunnen ingaan
Nogmaals, graag aanmelden voor 1 maart a.s.

Bestemmingsplan
Voor vragen met betrekking de (on)mogelijkheden inzake het bestemmingsplan kunt u terecht bij Mevrouw Liesbeth Ponsen, Gemeente Heeze-Leende, 040 2241564, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . De gemeente is graag bereid om coöperatief met u mee te denken.

Vraag en antwoord

Zijn er ook mogelijkheden voor personen buiten Sterksel?
Uiteraard, meestal is een ontwikkelaar wel verplicht om de woningen eerst aan te bieden aan eigen inwoners van de gemeente Heeze-Leende. Aangezien dit al gebeurd is, is hij nu vrij om te verkopen.

Bouwmogelijkheid voor alleenstaande woningen? 
Alles kan en alles is bespreekbaar.  Belangrijk is dat we in het gebied geen woningen toevoegen.  Nadelen van eventuele bestemmingsplanwijzigingen zijn tijd en mogelijke procedures.  Aandachtspunt is wel dat we de verhouding openbaar gebied en uitgeefbare kavels min of meer gelijk houden.

Kunnen de kavels kleiner worden? 
Alles kan en alles is bespreekbaar.  Zie vorige punt.  


Jos en Liesbeth: dank voor de ontvangen informatie!

 

Laatst aangepast op maandag, 06 februari 2012 21:50