Home > Nieuws > Onroerend Zaakbelasting - WOZ/OZB Biljet 2012
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Onroerend Zaakbelasting - WOZ/OZB Biljet 2012

 
 
Onroerend Zaakbelasting - WOZ/OZB Biljet 2012
 
Geschreven door Wim van Laarhoven   
woensdag, 22 februari 2012 15:54

Met dagtekening 29 februari 2012 ontvangt u binnenkort het WOZ/OZB biljet. De Wet WOZ schrijft voor dat gemeenten op de WOZ-beschikking een waarde vermelden zoals die was op 1 januari van één jaar eerder. De WOZ-waarde op deze beschikking van 2012 is dus de waarde van uw pand zoals die is vastgesteld per waardepeildatum 1 januari 2011.

Wijzigingen aan de onroerende zaak (verbouwing, renovatie of sloop)
Als in de periode tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2012 de toestand van uw onroerende zaak is gewijzigd (bijvoorbeeld door sloop of verbouwing), dan moet de gemeente daar rekening mee houden. In dat geval is de waarde vastgesteld naar toestand van de onroerende zaak op 1 januari 2012, maar wel gewaardeerd met de marktwaarde van 1 januari 2011.

Kredietcrisis
Deze wet schrijft voor dat de WOZ-waarde in 2012 moet zijn vastgesteld naar het marktconforme waardeniveau van uw woning op 1 januari 2011. Die waarde kan hoger of lager zijn dan de vorige WOZ-waarde in 2011 (met waardepeildatum 1 januari 2010). De kredietcrisis heeft ervoor gezorgd dat de onroerendgoedmarkt een dalende trend laat zien. De gemiddelde ontwikkeling van de WOZ-waarden volgt deze trend. Echter individuele gevallen kunnen afwijken van het gemiddelde door specifieke omstandigheden. Een uitgevoerde verbetering aan de woning of een te lage taxatie in het verleden kunnen oorzaken zijn voor een verhoging van de waarde.
Een recent verkoopcijfer van een woning kan ook zorgen voor verlaging/verhoging van de waarde die afwijkt van het gemiddelde. De WOZ-waarde in 2012 dient namelijk de reële verkoopwaarde te zijn per 1-1-2011 (in de toestand van het object per 1-1-2012).

WOZ-portaal
Voor het opvragen van een taxatieverslag of nadere informatie kunt u, zoals voorgaande jaren, gebruik maken van het WOZ-Portaal. Dat kunt u vinden op de gemeentelijke website www.heezeleende.nl. Via een beveiligd gedeelte kunt u het taxatieverslag inzien en eventueel afdrukken. Voor het beveiligde gedeelte is een inlogprocedure vereist. Standaard dient u daarvoor in te geven: uw burgerservicenummer, geboortedatum, postcode, huisnummer en huisletter of met uw DigiD. Vanaf 29 februari 2012 is het WOZ-Portaal hiervoor beschikbaar.

Wilt u BEZWAAR indienen?
Wanneer u bezwaar wilt maken is het vaak zinvol om eerst contact op nemen met het cluster Belastingen voor nadere informatie of vragen. Dit kan op het telefoonnummer 040-22 41 400 of via email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Onze specialisten kunnen de waarde snel checken en waar nodig zelfs al aanpassen. Dit voorkomt een (lange) bezwarenprocedure. (kijk wel eerst op het WOZ-portaal van de website van de gemeente voor het taxatieverslag).

OZB-tarieven 2012
De tarieven voor 2012 zijn door de gemeenteraad als volgt vastgesteld.
Tarieven woningen
Eigenarenbelasting: 0,0978 % van de WOZ-waarde (afgerond naar beneden in gehele euro’s)
Tarieven niet-woningen
Eigenarenbelasting: 0,1454 % van de WOZ-waarde (afgerond naar beneden in gehele euro’s)
Gebruikersbelasting: 0,1205 % van de WOZ-waarde (afgerond naar beneden in gehele euro’s)

Overige informatie
Informatie die bet rekking heeft op o.a. de wijze van betaling, de betalingstermijnen, de mogelijkheden voor het maken van bezwaar, het verzoek tot kwijtschelding dan wel uitstel van betaling vindt u in de bijsluiter die wordt gevoegd bij het WOZ/OZB-biljet 2012.

Nog vragen?
Blijven er nog vragen of onduidelijkheden met bet rekking tot de WOZ-beschikking(en) en of de OZBaanslag(en) dan kunt u schriftelijk contact opnemen met het cluster Belastingen, of via telefoon: 040-2241400 of via email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Telefonisch wordt u geholpen met uw vragen. Zijn de vragen heel specifiek dan wordt uw telefoonnummer genoteerd en zult u door iemand van het cluster belastingen teruggebeld worden. U kunt ook een mailtje sturen met uw telefoonnummer, dan bellen we u binnen een dag op.

Bron: gemeentenieuws


Volg Sterksel ook op Twitter. Klik HIER

Laatst aangepast op woensdag, 22 februari 2012 16:08