Home > Nieuws > Bij is voor ons allemaal. KVO: ook mannen zijn welkom!
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Bij is voor ons allemaal. KVO: ook mannen zijn welkom!

 
 
Bij is voor ons allemaal. KVO: ook mannen zijn welkom!
 
Geschreven door Wim van Laarhoven   
donderdag, 01 maart 2012 13:492012 is het jaar van de bij. De bij is voor ons allemaal en daarom nodigt de KVO Sterksel alle inwoners van Sterksel uit voor de lezing over bijen op dinsdag 13 maart aanstaande, aanvang 20.00 uur. Dorpshuis Valentijn.  

Voor KVO leden is de toegang gratis. Niet-KVO leden kunnen deelnemen voor € 5,00. Dit is inclusief een kop koffie. De lezing wordt verzorgd door Ad Brouwers uit Heeze. 


Wilde bijen, de andere bijen
Ad Brouwers

Om maar meteen een mogelijk misverstand weg te nemen: met wilde bijen worden hier geen verwilderde honingbijen bedoeld. Naast de honingbij, die we associëren met imkers en  bijenkasten, kent de Nederlandse natuur ook enkele honderden in het wild levende bijensoorten. Hommels zijn daarvan de meest in het oog springende wilde bijen, maar maken minder dan 10 procent van het totale aantal inheemse bijensoorten in Nederland uit. De meeste soorten zijn klein en onopvallend in gedrag en kleur, leven relatief kort en vliegen snel. Vaak leven ze solitair en zijn dus ieder verantwoordelijk voor hun eigen broedsucces, het voortbrengen van nageslacht. Elk vrouwtje legt haar eigen nestruimten aan, bevoorraadt die met stuifmeel en nectar en legt eitjes.

In ons land komen 350 bijensoorten voor, in Midden-Europa ruim 700, mondiaal zijn er ver over de 16.000 bekend en beschreven. Er worden nog steeds nieuwe soorten ontdekt en waarschijnlijk zijn er ver over de 20.000 bijensoorten.

Bijen zijn vermoedelijk tijdens de Krijtperiode, ongeveer 100 miljoen jaar geleden, geëvalueerd uit graafwespachtige voorouders. Met het opgeven van het roofgedrag naar het verzamelen van stuifmeel en nectar, dus bloembezoek en de ontwikkeling en evolutie van bloemplanten, is er een nauwe relatie ontstaan. Die ontwikkeling is indrukwekkend en wordt gekenmerkt door een enorme soortenrijkdom van enerzijds bloemplanten en anderzijds bijen die de voornaamste bestuivers zijn. Veruit de meeste van alle 250.000 bloemplanten worden door bijen bestoven.

Het is de hoogste tijd er meer bekend wordt onder een groter publiek, want het gaat niet goed met deze groep insecten. Veel soorten worden bedreigd met uitsterven en veel soorten vertonen een steeds meer versnipperd areaal. Het zijn juist de inheemse bijen die een enorm groot aandeel hebben in de bestuiving van cultuur- en wilde planten. Het ecologisch belang van wilde bijen en honingbijen is niet te onderschatten. Er zijn tal van bloemplanten die een directe of indirecte relatie hebben met een bepaalde bijensoort, daarom hebben ze een signaal- en  indicatorfunctie.

Bijen zijn zeer interessante insecten door hun biologie, nestbouw, foerageergedrag (bestui-ving!) en broedzorg. Hierop zal tijdens de lezing d.m.v. macrofoto’s nader worden ingegaan.

Volg Sterksel ook op Twitter. Klik HIER

Laatst aangepast op donderdag, 01 maart 2012 14:26