Home > Nieuws > Ook Talententoren Staakt dinsdag! + nieuwsbrief
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Ook Talententoren Staakt dinsdag! + nieuwsbrief

 
 
Ook Talententoren Staakt dinsdag! + nieuwsbrief
 
Geschreven door Gerard Noordman   
vrijdag, 02 maart 2012 22:09

Zoals u weet zijn de bezuinigingsplannen van de regering op het onderwijs enorm drastisch. Drastisch omdat ze gevolg hebben voor de kwaliteit van het totale onderwijs in Nederland.
Waar jarenlang gezocht is naar ‘recht op passend onderwijs’ voor ieder kind, wordt nu zo drastisch bezuinigd dat (eenvoudig gezegd) de helft van de gelden bedoeld voor Speciaal Onderwijs, komt te vervallen.

In de praktijk gaat dat betekenen dat scholen voor Speciaal Onderwijs (S.O.) in zeer korte tijd de helft van hun budget moeten gaan inleveren. Dat heeft tot gevolg, dat daar ook de helft minder kinderen onderwijs kan krijgen en op korte termijn teruggeplaatst moet worden in het regulier onderwijs.

Deze kinderen met heel speciale behoeften (vanwege hun leer- of gedrags-problematieken) moeten dan vanuit een veilig groepje van 12 kinderen met speciale begeleiding, terug naar een reguliere basisschool zoals De Talententoren, zónder extra begeleiding.
Daar moeten zij dan hun weg weten te vinden in een (heterogene) groep van 23 kinderen of meer, zónder de specifieke begeleiding waarvoor zij eerder zo’n reguliere school juist hebben verlaten.
Dat dit een nadelig effect heeft op dat kind mag duidelijk zijn. Dat het ook een negatief effect heeft op het onderwijs aan de rest van de groep is voorspelbaar. Dit ene kind heeft immers na allerlei onderzoeken en diagnoses de reguliere school verlaten omdat die hem niet de begeleiding kon bieden die hij of zij nodig had. Toch zal de leerkracht dat kind moeten helpen, wat gegarandeerd ten koste gaat van de aandacht voor de rest van de groep.

Normaal gesproken gaan mensen in het onderwijs zelden of nooit staken.
Omdat nu echter de kwaliteit van het onderwijs dat wij willen bieden, ernstig wordt bedreigd, wil het team gebruik maken van het stakingsrecht.
Daarom zal er op dinsdag 6 maart géén onderwijs verzorgd worden op De Talententoren. Wij staan volledig achter de stakingsactie en hopen op uw begrip dat wij dit puur en alleen doen omdat wij ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs willen blijven bieden.

Dinsdag 6 maart is de school dus gesloten. Omdat het hele team naar de Arena gaat is er die dag geen opvangmogelijkheid op school.

Hopend op uw begrip,
Namens het team,  
M. Willems, dir.

Kinderopvang Korein is wel geopend.

Lees hier de info van 5 maart.

Laatst aangepast op maandag, 05 maart 2012 12:09