Home > Nieuws > Burgemeester Paul Verhoeven: ‘Randgemeenten willen geen fusie’.
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Burgemeester Paul Verhoeven: ‘Randgemeenten willen geen fusie’.

 
 
Burgemeester Paul Verhoeven: ‘Randgemeenten willen geen fusie’.
 
Geschreven door Wim van Laarhoven   
zondag, 25 maart 2012 19:57

De Eindhovense omroep Studio 040 heeft vorige week een rondje gemaakt langs een aantal randgemeenten van Eindhoven om de mening te peilen over vermindering van het aantal gemeenten in Nederland. Dit naar aanleiding van de uitspraak van burgemeester Van Gijzel die ervoor pleit om het aantal gemeenten in Nederland terug te brengen naar 50. Onder de geïnterviewden burgemeester Paul Verhoeven, die samen met enkele collega-burgemeesters aangeeft hiervan geen voorstander te zijn.

Bekijk het filmpje  http://www.youtube.com/watch?v=yzUY66LHP5k  


Meer informatie over de Samenwerking A2-gemeenten

Gemeenschappelijke regeling Samenwerking A2-gemeenten

Het college heeft kennis genomen van raadsbehandeling in de drie gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard over goedkeuring van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking A2 gemeenten (GR). De toevoegingen en aanpassingen in deze regeling zijn vastgesteld.

Hieronder leest u nadere informatie over de gemeenschappelijke regeling die tevens naar de andere twee gemeenteraden is gestuurd.

In december 2011 en januari 2012 hebben de drie gemeenteraden van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard goedkeuring verleend aan de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 (GR). Tussen de vaststelling van de GR door de colleges op 15 november 2011 en raadsbehandeling tot en met januari 2012 is de regeling op een paar kleine inhoudelijke en tekstuele onderdelen nog aangepast en aangevuld.

Om te voorkomen dat er verschillende versies zijn vastgesteld en blijven circuleren, hebben de drie colleges deze aanpassingen aan de GR-tekst op 20 maart 2012 vastgesteld. Voor deze aanpassingen is geen goedkeuring van de gemeenteraden noodzakelijk. De gemeenteraden hebben de goedkeuring verleend aan de oprichting van de GR door de colleges met de afweging dat deze niet in strijd is met de wet of het algemeen belang.

Inwerkingtreding GR

In eerste instantie was het de bedoeling om de GR op 1 januari 2012 in werking te laten treden. Doordat de definitieve goedkeuring aan de GR-tekst uiteindelijk na de jaarwisseling compleet was, was deze datum niet meer haalbaar. De drie colleges hebben nu besloten de GR op 1 april 2012 in werking te laten treden.

Er is bewust niet gekozen om de GR met terugwerkende kracht op 1 januari 2012 in werking te laten treden. Hiervoor zijn verschillende redenen. Zo is er formeel nog geen Algemeen en Dagelijks Bestuur en zijn er geen bevoegdheden gemandateerd. Daar komt bij dat door de terugwerkende kracht van de inwerkingtreding uitvoerende besluiten door het verkeerde bestuursorgaan zijn genomen (bevoegdheidsgebrek). Ook is er nog geen bezwarencommissie die de bezwaren tegen besluiten van het bestuur van de GR behandelt en heeft het bestuur van de GR geen budget.

Tijdens de raadsbehandeling is bovendien duidelijk geworden dat het budget recht een belangrijk onderwerp is voor de drie gemeenteraden. De GR kan dan ook pas echt in volle omvang in werking treden als de drie raden hebben ingestemd met de begroting GR en diverse begrotingswijzigingen hebben goedgekeurd (overheveling bijdrage aan de GR).

Bij de behandeling van de conceptbegroting GR krijgt u als gemeenteraden concreet inzicht in wat de GR kost, wat u ervoor kunt verwachten en worden de bedragen middels de begrotingswijzigingen daadwerkelijk overdragen naar de GR. De planning van de Planning en cont rol cyclus voor de GR blijft ongewijzigd. Meer informatie over deze cyclus vindt u in hoofdstuk 10 van de GR.

Bijeenkomst op 18 april

Op 18 april vindt de volgende informatieve raadsbijeenkomst plaats over de A2-samenwerking via de GR. Deze wordt gehouden in restaurant ‘de Scheuter’ aan de Dorpsstraat 52 -54 te Leende.
Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de methodiek van de begroting en het voorgestane vervolgproces (inclusief mogelijkheid van indienen zienswijze door de raden en uiteindelijk vaststelling door Algemeen Bestuur van de GR). Ook wordt de planning van de aanbieding van de eerste begroting GR (2012-2013) toegelicht en hoe in de toekomst aansluiting wordt gezocht bij de reguliere P & Ccyclus van de gemeenten.

Verder besteden we aandacht aan de manier waarop we met de aangenomen moties over de betrokkenheid van de raden bij de A2-samenwerking willen omgaan. De keuze voor deze onderwerpen komt voort uit de vragen die tijdens de raadsbehandeling van de GR-tekst zijn gesteld.

Bron: Raadsinformatie

Laatst aangepast op zondag, 25 maart 2012 20:01