Home > Nieuws > Kruising Albertlaan-Heezerweg-Kloosterlaan

Kruising Albertlaan-Heezerweg-Kloosterlaan

 
 
Kruising Albertlaan-Heezerweg-Kloosterlaan
 
Geschreven door Redactie   
vrijdag, 13 april 2012 15:01

Het college verstrekt aan bureau Kragten opdracht voor het uitvoeren van een aanvullend haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot de locatie Albertlaan-Heezerweg-Kloosterlaan conform de offerte van 15 maart. De kosten worden voorlopig ten laste gebracht van de exploitatie Providentia en worden verrekend met de aanlegkosten.

Wat vooraf ging

In de raadsvergadering van 11 oktober 2010 werd een motie aangenomen waarbij gevraagd werd om de aansluiting van de Albertlaan met de Heezerweg versneld aan te pakken, zodat hier een veilige situatie ontstaat. Met name op de Albertlaan zijn direct enkele signaleringsmaatregelen, zoalswaarschuwingsborden, genomen.

Voor het uitvoeren van een vervolgonderzoek werd op 27 juni 2011 een krediet beschikbaar gesteld van € 12.500,00. Uw gemeenteraad vroeg daarbij om niet alleen naar een rotonde te kijken maar ook naar mogelijke alternatieven.

Bureau Kragten uit Roermond heeft drie varianten van de kruising uitgewerkt die met uw raad besproken zijn in een werkvergadering van 13 februari. Tijdens de discussie over de kruising en de mogelijke oplossingen werd gevraagd om ook nog naar een goedkopere/soberdere uitvoering van de kruising/rotonde te kijken met als uitgangspunt de aanleg van een (duurzaam) veilige kruising.

Ook kwam in de discussie naar voren dat ook de Kloosterlaan bij de oplossing moet worden bet rokken. In de ontwerpen van een mogelijke oplossing was met de aansluiting van deze weg op de kruising al rekening gehouden.

Vervolgonderzoek

Om aan de wensen uit de werkvergadering te kunnen voldoen moet Kragten een vervolgonderzoek doen dat enerzijds bestaat uit een ongevallenanalyse over de gehele gemeente en anderzijds uit het uitwerken van twee soberder uitgevoerde varianten (kruising en rotonde).

Als binnenkort de alternatieven zijn uitgewerkt, bestaat ook inzicht in de kosten en kunnen keuzes worden gemaakt. Voordat met de aanleg daadwerkelijk kan worden gestart moeten nog enkele wettelijk voorgeschreven onderzoeken worden uitgevoerd die ook nodig zijn voor een noodzakelijke aanpassing van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Dit omdat de te kiezen oplossing niet past binnen de huidige verkeersbestemming op deze kruising.

Ontwikkelplannen Providentia

De verbetering van de kruising staat overigens geheel los van de ontwikkelplannen binnen het gebied Providentia. De gevraagde verbetering heeft, zoals ook uit de motie blijkt, betrekking op de huidige bestaande situatie van een niet geheel overzichtelijke kruising die qua verkeersdruk wel gerelateerd is aan het bestaande instituut Providentia.

Bron: raadsinformatie

Laatst aangepast op vrijdag, 13 april 2012 15:15