Home > Nieuws > 18 juni: meepraten over Parkeerbeleid in Sterksel
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

18 juni: meepraten over Parkeerbeleid in Sterksel

 
 
18 juni: meepraten over Parkeerbeleid in Sterksel
 
Geschreven door Jan Joosten   
zondag, 06 mei 2012 13:43

De politie van Cranendonck heeft in het verleden diverse malen geconstateerd dat het parkeren in Sterksel niet altijd volgens de regels gebeurt. Daar bestaan soms redenen voor (bijvoorbeeld indien er ergens te weinig parkeerplaatsen zijn), maar soms ook niet. Het is niet duidelijk of meer handhaving van de regels zonder meer zou leiden tot meer veiligheid. Daarom heeft de politie de werkgroep Infrastructuur van de dorpsraad gevraagd een advies te geven over het te voeren parkeerbeleid in Sterksel.
Om die reden heeft de werkgroep infrastructuur van de Dorpsraad een subwerkgroep ingesteld die na een inventarisatie van de knelpunten van het parkeren in Sterksel suggesties doet ter verbetering van de negen ervaren knelpunten. Dit is samengebracht in een conceptnota parkeerbeleid. De bedoeling van de conceptnota is om deze in brede kring in het dorp te bespreken voordat ze als advies aan politie en gemeente wordt overgedragen, om zodoende draagvlak te creëren voor goede oplossingen van de gesignaleerde parkeerproblemen.
Het kan zijn, dat u als bewoner van Sterksel de benoemde knelpunten anders ziet en betere suggesties heeft. Daar wil de subwerkgroep graag met u over in gesprek.

Reacties kunt u sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. Graag met naam, adres en telefoonnummer, zodat de werkgroep contact met u kan opnemen. Dit is geen verplichting.

In een speciale Dorpsraadvergadering op 18 juni kunt u meepraten, uw verhaal toelichten en meedenken over oplossingen.
Locatie: Brabantzaal Dorpshuis Valentijn. Aanvang 20:00 uur.

Hieronder volgt een samenvatting van de adviezen.

Samenvatting.

Hieronder volgt als algemene conclusie een samenvatting van de adviezen per geconstateerd probleemgebied. De subwerkgroep Parkeren hoopt dat hiermee een antwoord is verkregen op de vraag van de politie Cranendonck om, op basis van duidelijkheid, het parkeren van voertuigen in Sterksel te kunnen handhaven.

In een aantal situaties is vaak met eenvoudige fysieke middelen de oneigenlijke parkeersituatie te verbeteren. Als dit niet mogelijk is dan is regulering noodzakelijk. De subwerkgroep gaat er van uit dat eerst maatregelen orden genomen die tot oplossingen van de problemen leiden, alvorens wordt overgegaan tot handhaving.

Aan de hand van inschattingen van de hoeveelheid problemen in de dagelijkse praktijk is de subwerkgroep parkeren gekomen tot een volgende verdeling:

- knelpunten met de hoogste prioriteit.

  • Heezerweg nabij Narragonia,

  • Centrum,

  • Valentijn, omgeving dorpshuis Valentijn.

- knelpunten met een lagere prioriteit: de overig genoemde locaties.

Heezerweg nabij Narragonia;

a. In samenspraak met eigenaar van Narragonia, eigenaren van terreinen in de omgeving en de gemeente passende voorzieningen treffen,

b. Zodra een structurele oplossing is gerealiseerd, voorzieningen treffen om parkeren in de berm tussen Jagerspad en Albertlaan onmogelijk te maken

c. Gemeentelijke parkeerplaats bij de speeltuin aan de Heezerweg als zodanig aanduiden als openbare parkeerplaats.

Centrum;

a. Parkeerplaatsen aan Beukenlaan herschikken, zodat bevoorradingsauto achterom naar de winkel kan,

b. Inrichting parkeerplaatsen (8 st.) voor de winkel herzien, t.b.v. veiliger kunnen inladen van boodschappen,

c. Parkeerverbod vóór Past.P.Thijssenlaan 5, tussen Valentijn en cafetaria de Scheep, t.b.v. de veiligheid van de voetgangers,

d. Onderzoek naar (tijdelijk) parkeren op braakliggend terrein ten westen van Huize Sterksel, t.b.v. creëren van extra pp.

e. Bij mogelijk toekomstige herontwikkeling van het kerkplein, hierbij de parkeersituatie heroverwegen.

Valentijn, omgeving dorpshuis Valentijn;

a. Motie van het CDA, waar de Raad op 8 november 2010 unaniem mee heeft ingestemd, uitvoeren,

b. Bestaande parkeerterrein met omliggende plantsoen herinrichten, hiermee kan een deel van de parkeerdruk worden opgelost,

c. Graskeien aanbrengen in plantsoenvak voor Valentijn 6, alsmede een afscheidingshek, hiermee wordt voorkomen dat het plantsoen kapot gereden wordt.

Heezerweg tussen kerk en Jagerspad;

a. Fysieke maatregelen treffen door bijvoorbeeld het plaatsen van anti parkeerpaaltjes of zgn. varkensruggen om parkeren daar te verhinderen,

b. onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om tegen het bos aan het Churchillpark, parkeer-plaatsen te realiseren.

Kerkplein;

a. In samenspraak met Wocom en de gemeente passende voorzieningen treffen,

b. Onderzoek doen naar (tijdelijk) parkeren op braakliggend terrein naast Huize Sterksel, aan Churchillpark en bij Dreef.

c. In het aller uiterste geval, herontwikkeling van het kerkplein overwegen t.b.v. creëren van extra pp,

 

P.Thijssenlaan (1)tussen Averbodeweg en de Laat;

 

a. Op korte termijn i. verkeersspiegel plaatsen aan de overkant van de uitrit van nr. 24, kinderdagverblijf, ii. parkeren aan een zijde vd weg toestaan.

b. Voor de lange termijn parkeerhavens aanleggen tussen de bomen, zie tekening.

Averbodeweg tussen P.Thijssenlaan en Stoeiing;

a. De huidige inrichting van parkeren – groenstrook – trottoir – tuintjes herzien, zodat het parkeren langs de weg geen probleem meer geeft.

Beukenlaan tussen Jagerspad en Pompendreef;

a. Handhavend optreden bij onjuist parkeren.

b. Duidelijkheid scheppen bijvoorbeeld door parkeergelegenheid te creëren aan de (on)even zijde van de weg,

Pastoor P.Thijssenlaan (2) tussen huisnr. 36 en 54.

a. Parkeren verhinderen tussen de bomen op de berm tussen rijweg en fietspad.

b. Handhavend optreden bij “fout” parkeren en overschrijding

van snelheidslimiet.

Deze adviezen met onderbouwing zijn ter verdere communicatie aangeboden aan de Dorpsraad Sterksel.

U kunt de volledige nota hier downloaden

 

 

 

 

 

Laatst aangepast op donderdag, 14 juni 2012 13:13