Home > Nieuws > Kennisgeving Wabo
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Kennisgeving Wabo

 
 
Kennisgeving Wabo
 
Geschreven door redactie   
vrijdag, 06 juli 2012 10:12
Kennisgeving Wabo, Reiling Sterksel BV Heeze-Leende (C2041671)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning. Het project betreft het aanvragen voor het bouwen van diverse bouwwerken en strijdig gebruik bestemmingsplan, uitgevoerd op Pastoor P. Thijssenlaan 43 te Sterksel.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 21 juli 2012 tot 1 september 2012 in te zien bij de gemeente Heeze-Leende. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het provinciehuis van Noord Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer S.W. Adelaar van het bureau Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven. Telefoon (073) 681 21 02.

Een ieder kan tot en met 1 september 2012 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk C2041671 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

................................................................................................................................................................................................

Kennisgeving Wabo, Reiling Sterksel BV Heeze-Leende (C2076958)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning. Het project betreft het intrekken van de hal ten behoeve van de opslag en bewerking van BSA en biomassa en de activiteiten opslag en bewerken van BSA en biomassa in die hal, uitgevoerd aan de Pastoor P. Thijssenlaan 43 te Sterksel.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 21 juli 2012 tot 1 september 2012 in te zien bij de gemeente Heeze-Leende. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het provinciehuis van Noord Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer S.W. Adelaar van het bureau Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven. Telefoon (073) 681 21 02.

Een ieder kan tot en met 1 september 2012 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk C2076958 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

............................................................................................................................................................................................

Kennisgeving Wabo, Vereniging Stedelijk Leefmilieu Heeze-Leende (C2075855)
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit te nemen op een project uitgevoerd aan de Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel. Dit project betreft het verzoek om gedeeltelijke intrekking van vergunde activiteiten en actualisering van enkele voorschriften.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 7 juli 2012 tot 18 augustus 2012 in te zien bij de gemeente Heeze-Leende. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het provinciehuis van Noord Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer S.W. Adelaar van het bureau Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven. Telefoon (073) 681 21 02 of (073) 681 21 02.

Een ieder kan tot 18 augustus 2012 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk C2075855 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, juni 2012.
Laatst aangepast op maandag, 30 juli 2012 10:13