Home > Nieuws > Gemeentebericht over gladheidbestrijding
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Gemeentebericht over gladheidbestrijding

 
 
Gemeentebericht over gladheidbestrijding
 
Geschreven door Virtueel Plein Sterksel   
donderdag, 13 september 2012 18:21

Informatie en inspraak over gladheidbestrijding;  

Over de gladheidbestrijding bestaan veel opvattingen en misvattingen. Ook ontvangen we regelmatig vragen en/of klachten over de gladheidbestrijding. Daarom wil de gemeente graag burgers en belangenverenigingen enerzijds informeren over de gladheidbestrijding en anderzijds inspraak geven. De gemeente heeft bedacht dit op de volgende manier te gaan doen. Allereerst plaatsen we informatie over gladheidbestrijding in de maand september in weekblad De Parel en op de website van de gemeente (www.heeze-leende.nl). Het doel van dit artikel is om burgers te informeren over welke wegen als eerste worden gestrooid, waarom juist deze wegen, welke wegen en fietsroutes worden in een later stadium gestrooid, hoe pakken we de bestrijding van gladheid aan. Maar anderzijds ook aan te geven wat eventueel voor inspraak openstaat.

Daarnaast willen we in dit artikel burgers uitnodigen om via een aantal belangenverenigingen hun inbreng te geven in de gladheidbestrijding. U bent één van die belangenverenigingen. Daarom willen wij u vooraf informeren wat er gaat spelen.

Na het bericht in de Parel en op de website organiseren we een informatie/inspraakavond op woensdag 10 oktober om 19.30 uur, voor een aantal belangenverenigingen, te weten de dorpsraad Sterksel, de dorpsraad Leende, de kernraad Leenderstrijp, ZLTO, Staatsbosbeheer, de verkeerscommissie (waarin vertegenwoordigd zijn: politie, VVN, Fietsersbond), Industrie en dienstverlening Heeze-Leende, Heezer WinkeliersVereniging. Deze avond zullen we deels de informatie herhalen maar vooral ook bij u informatie halen. Samen zullen we zoeken naar slimme oplossingen om de gladheidbestrijding te verbeteren. Wij willen u inzicht geven in materieel en menskracht die tot de beschikking staat. Ook willen we inventariseren wat er volgens u nodig is om zelfwerkzaamheid te verrichten. We willen dus initiatieven of ideeën vanuit verenigingen en burgers horen die we later kunnen uitwerken.

U kunt tijdens deze avond de reacties die u van burgers heeft ontvangen inbrengen en natuurlijk kunt u ook de belangen van uw vereniging kenbaar maken. Maar dit kan ook nog later. U kunt tot 24 oktober schriftelijk uw ideeën en opmerkingen sturen. De gemeente probeert met al die ideeën een aangepast gladheidsbestrijdingsplan te maken dat we op 7 november terugkoppelen aan de belangenverenigingen. U krijgt dan een toelichting op het nieuwe plan, ook lichten we toe hoe de gemeente de zelfwerkzaamheid gaat ondersteunen. U krijgt te horen wat  is gewijzigd, wat niet is gewijzigd en waarom niet. Uiteraard kunnen we goeie tips nog meenemen/aanpassen voordat we het definitieve plan schriftelijk presenteren aan burgers op 14 november in de Parel en op de website.

Wij hopen dat u ons wilt helpen om de gladheidbestrijding te verbeteren en hopen u te ontmoeten op woensdag 10 oktober 2012.

Heeft u ideeen over een andere aanpak in Sterksell, wilt u dat samen met de dorpsraad voorbereiden? Neem dan contact op met Hans van Middelaar 040-2261878, of stuur een mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Laatst aangepast op vrijdag, 14 september 2012 17:38