Home > Nieuws > Aanwijzing en vaststelling grens bebouwde kom ter hoogte van terrein Providentia
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Aanwijzing en vaststelling grens bebouwde kom ter hoogte van terrein Providentia

 
 
Aanwijzing en vaststelling grens bebouwde kom ter hoogte van terrein Providentia
 
Geschreven door Virtueel Plein Sterksel   
woensdag, 12 december 2012 13:42

Aanwijzing en vaststelling grens bebouwde kom ter hoogte van terrein Providentia:

Binnenkort wordt bij Providentia een uitbreidingsplan gerealiseerd waarbij diverse woningen worden
gebouwd. De geplande woningbouw ligt buiten de bebouwde komgrens (als bedoeld in de
Wegenverkeerswet 1994), zodat een maximumsnelheid van 80 km/u geldt. Dit komt de leefbaarheid
voor de toekomstige bewoners en de verkeersveiligheid niet ten goede. Daarom heeft het college
besloten de bebouwde kom nabij Providentia zodanig vast te stellen dat het gebied binnen de komgrens
valt. Dit betekent dat een maximum snelheid van 50 km/u geldt. Aan de Albertlaan zelf begint al vóór
het terrein van Providentia een aaneengesloten bebouwing. De bewoners hebben gevraagd de
komgrens zodanig in te tekenen dat ook hun woningen binnen de komgrens komen te liggen. Hiermee
is bij het vaststellen van de grens rekening gehouden. De borden worden geplaatst zodra met de bouw
van de woningen wordt begonnen. Binnenkort wordt ook de komgrens als bedoeld in de Boswet aan de
nieuwe situatie aangepast.

Lees meer: gemeente Heeze-Leende

Volg Sterksel ook via Twitter & Facebook

 

 

Laatst aangepast op woensdag, 12 december 2012 17:21