Home > Nieuws > Ondertekening uitvoeringsovereenkomst Kluifrotonde
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Ondertekening uitvoeringsovereenkomst Kluifrotonde

 
 
Ondertekening uitvoeringsovereenkomst Kluifrotonde
 
Geschreven door Redactie   
woensdag, 09 januari 2013 15:07

 

Persbericht: Aanleg kluifrotonde A2 / N396 voor betere doorstroming en veiligheid. 

Met de aanleg van een kluifrotonde bij de aansluiting van de A2 met N396 en de Valkenswaardseweg wordt de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer op deze black spot verbeterd. De drie partijen hebben dit vandaag bekrachtigd door ondertekening van een overeenkomst waarin ook financiële bijdragen zijn vastgelegd. Bij een kluifrotonde worden twee rotondes bij de aansluiting op de A2 aangelegd en met elkaar verbonden. De aanleg van de kluifrotonde start in juni en is in oktober gereed.

De aansluiting van de A2 met de N396 en de Valkenswaardseweg geldt als black-spot waar met enige regelmaat ongevallen gebeuren omdat weggebruikers elkaar geen voorrang verlenen of onvoldoende zicht hebben op de kruispunten. Dit was voor Rijkswaterstaat, de gemeente Heeze-Leende en de provincie Noord-Brabant de aanleiding om onderzoek te doen naar een duurzame oplossing voor deze aansluiting. De aanleg van een kluifrotonde blijkt de beste oplossing voor deze locatie.

Snelle uitvoering

Provincie Noord-Brabant zorgt namens de drie partijen voor de voorbereiding en uitvoering van het project. Gedeputeerde Van Heugten: “We hebben er bewust voor gekozen om de kluifrotonde in een hele korte periode aan te leggen. In circa vier maanden moet dit project gereed zijn. De hinder voor het verkeer is zo heviger maar wel van veel kortere duur.”

Financiële bijdrage

De betrokken partijen hebben vandaag afspraken gemaakt over de financiële bijdragen aan het project. De totale kosten voor de kluifrotonde zijn geraamd op € 2.500.000,=. De bijdrage van het Rijk is € 1.125.000,=. De gemeente levert een bijdrage van maximaal € 300.000,= voor de aansluiting van de gemeentelijke weg Nachtegaallaan op de oostelijke rotonde. Hiermee heeft de gemeenteraad van Heeze-Leende in september 2011 ingestemd.

Aansluiting Nachtegaallaan

Wethouder Van Bree: “Het afsluiten van de Nachtegaallaan zou voor de bewoners van het Vogelpark in relatieve zin, een behoorlijke achteruitgang zijn. Bovendien zijn er plannen om aan de Nachtegaallaan een hotel te vestigen. Alhoewel die plannen al langer bestaan en nog steeds niet in daadwerkelijke uitvoering zijn omgezet, is de levensvatbaarheid van een hotel aan de snelweg mede afhankelijk van een rechtstreekse verbinding met de snelweg. Ook biedt een mogelijke tweede ontsluiting op de Nachtegaallaan de brandweer Leende enige tijdwinst voor uitrukken naar de A2.”

Werkzaamheden combineren

Voor de snelle aanleg van de rotonde is het noodzakelijk om de afrit van de A2 vanuit Weert richting Valkenswaard/Leende mogelijk enige tijd af te sluiten. Deze afsluitingen worden daarbij zoveel mogelijk in de vakantieperiode gepland om de overlast voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken. Ook de Nachtegaallaan wordt tijdens de aanleg enige tijd afgesloten. De exacte planning en de verkeersmaatregelen worden op dit moment voorbereid. Op het wegvak tussen Leende en Valkenswaard worden tijdens deze afsluiting overigens ook onderhoudswerken uitgevoerd.

 

Dit is een gezamenlijk persbericht van Rijkswaterstaat, gemeente Heeze-Leende en provincie Noord-Brabant

Laatst aangepast op woensdag, 09 januari 2013 15:27