Home > Ons dorp > Vrijwilliger in beeld > Dirk Noordman

Dirk Noordman

 
 
 
woensdag, 20 april 2011 22:32


VRIJWILLIGER IN BEELD: DIRK NOORDMAN

 
Normaal beginnen we bij een interview met een vraag als: Wanneer bent u geboren en waarom bent u op Sterksel terechtgekomen?

Bij het interviewen van Dirk, geboren op 26 april 1931 (dus bijna 80), gaan we, in verband met de verbondenheid van de Familie Noordman met Sterksel, wat verder terug in de tijd.

In 1919 is de grootvader van Dirk, (hij heette ook Dirk), na grond te hebben aangekocht uit het faillissement van de Maatschappij, met echtgenote Neeltje Achterhof en drie zoons, van Woubrugge naar Sterksel gekomen. Reden: een bosrijke omgeving was volgens de dokters van toen beter voor de gezondheid van Dirk’s oma. De verhuizing is niet voor niets geweest, want oma mocht 85 jaar worden, een respectabele leeftijd, zeker in die tijd.

Opa Dirk was een echte verenigingsman. Hij heeft hier veel verenigingen mede opgericht, waaronder Boerenbond, de Boerenleenbank en ook het Weg- en waterschap. De wegen moesten collectief door de inwoners worden onderhouden en verharde wegen waren er niet. Sterksel had dus een eigen Weg- en waterschap, een heel unieke situatie en wellicht als enige dorp in Nederland. De Gemeente had destijds geen vierkante grond op Sterksel en heden ten dage is het nog zo, dat op veel plaatsen de helft van de weg 'eigendom' is van de 'aangrenzende bewoners'!     
Aansluiten bij de Boerenleenbank van Maarheeze, Heeze of Leende lukte niet: ‘Ja, we kennen de menschen uit Sterksel  niet; er zijn zoveel vreemde gekomen uit alle oorden des lands. We hebben al boeren hier gezien met een boord en gepoetste schoenen door de week; dat zullen wel geen werkers zijn.’
Op 16 maart 1933 is de Boerenleenbank officieel gesticht door tekening van de statuten door het bestuur der Boerenbond: de heren Th. (Dirk) Noordman,  C.H. Witteveen, W. (Willem) Derks, P. (Peerke) Scheepers , C. (Nelis) Hikspoors , de twee raadsleden W. (Willem) Bardoel en G. (Gerrit) Beenders en C.W. Verhoeve.’ 1) 

De oudste zoon van Opa Dirk en Neeltje Noordman was Gerard. Hij trouwde met Lena Reiling, die in 1922 met haar ouders, broers en zussen vanuit Delft naar Sterksel verhuisde. Zij werden de ouders van Dirk en van nog twee zonen en zes dochters. De twee zonen, Jan en Gerard (ook actief in verenigingen) zijn altijd op Sterksel blijven wonen. 

Op 8 mei 1958 trouwde Dirk met Nelly Raaymakers uit Aarle Rixtel. Net als Dirk komt ook Nelly uit een groot gezin, want ook zij had twee broers en zes zussen. Dirk en Nelly hebben vier getrouwde kinderen: Gerard, Marcel, Marianne en Leonie en elf kleinkinderen. Gerard en Marianne wonen op Sterksel. 

Dirk heeft het altijd naar zijn zin gehad op Sterksel en zo’n 50 jaar gewerkt in landbouw en veehouderij. Uit Sterksel vertrekken is nooit aan de orde geweest. In 1958 bouwde hij de boerderij aan de Pastoor P. Thijssenlaan 33, naast ‘Welgelegen’, de boerderij van zijn ouders.  Later werd met broer Jan een maatschap gevormd en voor gezamenlijke rekening werden twee bedrijven gerund. In 1996, toen Dirk 65 werd, heeft hij zijn aandeel overgedaan aan zoon Gerard en echtgenote José.

Na de middelbare landbouwschool  volgde Dirk de Boerenleergangen met o.a. bestuurskunde, rechts- en wetskennis, sociologie en volkerenkunde. Deze opleiding heeft een belangrijke invloed gehad op de latere bestuursfuncties. ’Hier leerde ik de verbanden tussen de diverse belangen beter kennen.‘ De titel van zijn afstudeerwerkstuk in 1950 luidde: ‘Geschiedenis en bloei van Sterksel’.  

Al jong werd Dirk gevraagd  in besturen van landbouworganisaties en coöperaties en bij veel reorganisaties en fusies was Dirk als bestuurder betrokken, zoals bij de Boerenbond en de Rabobank.  Landelijk vervulde Dirk bestuursfuncties in de varkensfokkerij, in de zuivel (Campina Melkunie) en bij de gezondheidszorg voor dieren. Dat kostte veel tijd ven energie, maar gelukkig kon Dirk terugvallen op een thuisfront dat hem hierbij volledig steunde.

Tijd voor hobby’s?  ‘Mijn grootste hobby is iets organiseren en anderen erbij betrekken. Samen iets kunnen doen, dat vind ik leuk. Ik heb altijd heel veel gelezen. Met Adriaan Schilleman , de vader van David, en met Riet Lommerse, een zus van Dolf, hebben we in Sterksel nog ooit een bibliotheek opgericht. Riet was toen  secretaresse  van de Boerinnenbond en ik voorzitter van de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand. Uitlenen:  ‘s zondags  na de laatste mis. Ik ben niet actief in de politiek, maar houd het wel goed bij.  Ik lees twee kranten en veel nieuws op het internet. We gaan graag fietsen en we hebben natuurlijk grote families, waarmee we goede contacten onderhouden.’

De tekst in de Valentijn, nr. 7 van 1 april 2011 ter gelegenheid van de uitreiking van de Helpende Hand van de Gemeente Heeze-Leende  spreekt ook voor zich. ‘Dirk is betrokken bij de gemeenschap en heeft vele initiatieven genomen, maar tegelijkertijd ook iemand die zijn handen uit de mouwen steekt. O.a. actief bij de herindeling van Sterksel met Heeze-Leende, bestuurslid van de RIWO, de KBO, het succesvolle Samen Eten, SOOS voor ouderen, lector en lid van de avondwake groep en samen met wijlen Rien Huysmans oprichter van de werkgroep voorloper van onze Coöperatie Dorpswelzijn Sterksel.” (Deze coöperatie, met meer dan 200 leden in Sterksel, is eigenaar van de Dorpswinkel. Red.)  

In 1990 werd Dirk benoemd tot Ridder orde van Oranje Nassau na grote fusies in de varkensstamboeken, de gezondheidszorg voor dieren en de fusie van Campina met Melkunie.

Aan het eind van het interview benadrukt Dirk nogmaals dat zijn verenigingsactiviteiten nooit mogelijk zouden zijn geweest zonder de geweldig steun van zijn gezin.

We sluiten af met het motto van Dirk: ‘Heb je een prettig leven in jouw gemeenschap, geef er dan iets aan terug in de vorm van vrijwilligerswerk’.

1) Bron: 'Sterksel Een Zaligheid Apart (De geschiedenis van het meest merkwaardige dorp in Brabant)' door Anton van Oirschot, uitgebracht bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Sterskelse bank in maart 1983.

 

Laatst aangepast op donderdag, 21 april 2011 12:04