Home > Ons dorp > Vrijwilliger in beeld > Hans van Middelaar - Dorpsraad

Hans van Middelaar - Dorpsraad

 
 
 
maandag, 10 januari 2011 15:18


VRIJWILLIGER IN BEELD: HANS VAN MIDDELAARIn 1949, ik was toen 2 jaar, verhuisde ons gezin vanuit Hoogland bij Amersfoort naar het Peelven in Sterksel. Hier hadden mijn ouders samen met ome Wim twee boerderijen gekocht. In die tijd waren er nog bijna geen auto’s en we verhuisden met een veewagen. Sterksel was zo’n beetje het einde van de wereld. We waren gewend aan elektriciteit in huis, aan stromend water en verharde wegen, allemaal dingen die we moesten missen in het Peelven, dat toen een echte modderpoel was.

Sterksel behoorde tot de Gemeente Maarheeze. Straatnamen kende men nog niet en het hoogste huisnummer in Sterksel was 125 of 126. Ons huisnummer was D122. Alle huisnummers in Sterksel begonnen met D, in Gastel met A, in  Soerendonk met B  en in Maarheeze met C. In de 60-er jaren kwamen er straatnamen in Sterksel. Tot die tijd werd er bijna niks gebouwd. Langzaam werd de infrastructuur opgebouwd: in 1958 elektriciteit, in 1960 verharding van de Albertlaan en in 1963 waterleiding. De bewoners van het Peelven hebben de weg in 1963 van kiezel uit het Eurostrand voorzien en betaald om bij de huizen te kunnen komen. In 1975 is het Peelven verhard.

Ik ben getrouwd met Toos en we hebben 3 dochters met partners en vier kleinkinderen: drie meisjes en een jongen. Ze wonen in Brandevoort, Maarheeze en Sterksel en komen dikwijls naar huis.

Privé, gezin en werk zij erg nauw met elkaar verweven. Begin zeventiger jaren hebben Toos en ik hier aan het Peelven een pluimveebedrijf gesticht. De laatste twintig jaar hebben we scharrelkippen. En we hebben ook nog schapen. Tegenwoordig wordt  werken aan huis gestimuleerd, maar wij hebben dat altijd al gedaan.

Hobby’s, ja wat voor hobby’s heb ik? Al 40 jaar rikken we van november tot april een avond in de week. Ook hebben we veel gesurft. We gingen dan met de kinderen naar het Roelse Gat of naar de Grote Hegge in Thorn. Fietsen hebben we ook altijd veel gedaan en nu nog, met vrienden en kennissen. We hebben van beide kanten een grote familie en een grote kennissenkring. De kleinkinderen zijn overdag regelmatig bij ons en daardoor kunnen we wel wat moeilijker van huis dan een aantal jaren gelden. 11 jaar geleden zijn we lid geworden van Carnavalsvereniging De Ossedrijvers en in 2000 waren we het prinsenpaar. Een geweldige ervaring waar we met veel plezier op terugkijken. Lezen doe ik graag en veel, vooral vakbladen.

Een beetje werk en een beetje hobby is bestuurslid zijn bij het stamboek van het Swifter schaap. Dit schapenras is ontwikkeld door de Universiteit van Wageningen. De schapen zaten in Swifterband, een plaats in Noordoostpolder en daarom heet het Swifter. De Swifter is een kruising tussen het Vlaams schaap en Texelaar met als doel in te zetten om de vruchtbaarheid en de weerstand van de Texelaar te verbeteren en ze een beetje groter te maken.

Voordat we met ons bedrijf begonnen ben ik enkele jaren bedrijfsverzorger geweest en nu ben ik secretaris in het bestuur van Bedrijfshulp Leende e.o. Dit is een vereniging van en voor agrariërs. We hebben enkele mensen in dienst die hulp bieden bij ziekte, maar ook wel bij drukte en vakantie. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik ben twee periodes lid geweest van het kerkbestuur. Dan moest je  reglementair vertrekken. Vroeger was er in Sterksel een aparte afdeling van de NCB (Noord Brabantse Christelijke Boerenbond). Daar ben ik ook bestuurslid geweest, waarvan de laatste jaren voor de fusie in 1997 met Heeze, Leende en Geldrop, voorzitter. Ook na de fusie, het heette toen ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie), ben ik nog enkele jaren voorzitter geweest. Ik ben altijd gevraagd voor bestuursfuncties, net als voor dit interview; ik heb het nooit aangeboden. Het liefst doe ik bij verenigingen wat hand- en spandiensten zonder me met de dagelijkse gang van zaken te bemoeien, maar soms kan ik moeilijk ‘nee’ zeggen.

In 2006 ben ik door de Dorpsraad gevraagd en lid geworden van de Werkgroep Infrastructuur omdat daar mijn belangstelling vooral naar uitgaat. De wegenstructuur, zowel in het dorp als het buitengebied, is voor iedereen belangrijk.

‘De laatste vraag. Nu u toch aan het woord bent, is er iets dat u graag zou willen zeggen aan de inwoners van Sterksel, een boodschap of zo?’  Nu heeft de gemeente de inwoners van Sterksel gevraagd voorstellen in te dienen voor een betere ontsluiting van Providentia en het plangebied. Het zou goed zijn als we als Sterksel met één visie over de wegenstructuur en met veel dezelfde reacties naar de gemeente gaan. We moeten af van de gevaarlijke verkeerssituaties. Je moet, zonder je eigen belangen uit het oog te verliezen, altijd naar het collectieve belang kijken.

     

Laatst aangepast op donderdag, 21 april 2011 07:51