Home > Ons dorp > Vrijwilliger in beeld > Toon de Brouwer

Toon de Brouwer

 
 
 
maandag, 23 januari 2012 16:41
 
Vrijwilliger in beeld: Toon de Brouwer

Toon, wanneer en waarom ben je op Sterksel terechtgekomen?
'Wij zijn op 10 maart 1966 naar Sterksel verhuisd, de dag waarop Beatrix en Claus getrouwd zijn. Dat was een vrije dag. Wij kwamen van Tongelre, een kerkdorp van Eindhoven. In Sterksel kwam ik in de tweede klas van basisschool bij de heer Reinders. Mijn ouders verhuisden deze kant uit omdat mijn moeder (Miet de Brouwer- van Meijl) van Leende kwam en graag weer in of in de buurt van Leende wilde wonen. We moesten daar in Eindhoven weg, omdat het huis in een natuurreservaat lag. Naderhand is het afgebrand.'  

Het gezin De Brouwer telt zes kinderen, waarvan Toon (1958) en Netta nog op Sterksel wonen. Het hele gezin De Brouwer is altijd erg bij het dorp Sterksel betrokken geweest.
Moeder Miet collecteert voor diverse goede doelen, is leidster bij het bewegen voor ouderen, zorgt er, samen met andere dames van de KVO (Katholieke Vrouwen Organisatie), voor dat het koper in de kerk er altijd piekfijn uitziet, verleent hand- en spandiensten voor Carnavalsvereniging De Ossedrijvers en zij is lid van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) en van de KVO. 
Zus Netta (van Gastel- de Brouwer) maakt deel uit van het dagelijks bestuur van Muziekvereniging De Heerlijkheid, is een van de contactpersonen voor en lid van de Bleu Band, is lid van de muziekcommissie en zij zit in de jeugdcommissie van de fanfare. Ook is zij vrijwilligster bij Dorpshuis Valentijn.

Toon woont samen met Moeder Miet in het ouderlijk huis aan de Averbodeweg. Op de vraag: ‘Waarom woon je nog steeds op Sterksel?’ komt als antwoord: ‘Waarom niet? Ik heb het huis aan de Averbodeweg gekocht en ik zou niet weten waarom ik hier weg zou gaan.’

In het dagelijks leven is Toon machinist A bij BTL Realisatie, vestiging Veldhoven. Bij dit bedrijf kun je terecht voor alles wat te maken heeft met groenvoorziening.

Carnavalsvereniging De Ossedrijvers neemt een bijzondere plaats in bij Toon. In 1991 werd Toon prins: Prins Toon II. ‘Toen ben ik ook in het bestuur gekomen. Hiervan heb ik tot 2011 deel uitgemaakt, waarvan een aantal jaren als voorzitter. Van 1994 t/m 2011 ben ik op één jaar na, vorst geweest.’ Met de tonpraatavonden heeft Toon zeven jaar als bandparodist meegedaan, waarvan zes keer samen met zus Anny. ‘Momenteel zit ik nog in de commissie voor de carnavalskrant, in de Raad van elf en in de Stuurgroep van de ex-prinsen.’ ‘Carnaval is ’t schonste fist dat er is. Iedereen zou hier aan mee moeten doen.’ 
Ook buiten Sterksel heeft Toon veel fijne contacten met bij het carnavalsgebeuren betrokken mensen. De bijzondere band met CV De Keijepaol uit Someren Heide is vanaf de oprichting van CV De Ossedrijvers gebleven. Om dit te onderstrepen is eind 2007 een grenspaal gezet op grens van Sterksel met Someren Heide, in het verlengde van het Turfven, tegen de bosrand aan.
In 2008 is bij het Smalspoormonument, bij gelegenheid van het 44 jarig bestaan van de vereniging, door Prins Gerrit I, Prinses Anja en de eerste prins van de Ossedrijvers, Prins Willem I (Wim Strauven), een herdenkingsboom geplant, met een koker aan de wortels van de boom, met daarin de geschiedenis van carnavalsvereniging.

‘In 1996 heb ik de Os van Verdienste, een initiatief van CV De Ossedrijvers, gekregen. Toch wel een heel bijzonder moment. De Os van Verdienste ging toen naar de persoon die het meeste stemmen van de Sterkselse verenigingen kreeg.’

In 1991 is Toon gestart als scheidsrechter bij Handbalvereniging De Vlinders. ‘Daarna zat ik al heel vlug in het bestuur. Hier heb ik 10 jaar in gezeten, waarvan een aantal jaren als voorzitter. In ’91 ben ik ook gestart als coach van Dames junioren. Het team is met mij als coach doorgegroeid naar Dames senioren. Ik ben nog steeds coach van Dames senioren en van de C-Jeugd. In 2010 heeft Handbalvereniging De Vlinders haar 50 jarig bestaan gevierd. Toen was ik ook lid van de feestcommissie.’

‘Ik heb ook in de IDOP projectgroep Speelplekken gezeten. We zijn met een grote groep begonnen, maar uiteindelijk bleven er maar vier over. Er wordt ontzettend veel gebruik gemaakt van de speelplekken en dat is de mooiste waardering die je krijgen kunt.’

Sinds acht jaar is Toon ook lid van het bestuur van Dorpshuis Valentijn. ‘Daarvoor was ik al een aantal jaren vrijwilliger en in het Algemeen bestuur ben ik afgevaardigde van De Vlinders. Valentijn is dé ontmoetingsplek voor heel Sterksel. Het is vorig jaar grondig verbouwd en uitgebreid; een geweldige accommodatie voor Sterksel. Van de voor de opening samengestelde feestcommissie, een leuk stelletje om mee te werken, was ik voorzitter.’

‘Bij de Jeugdvakantieweek zit ik in de zeskampcommissie. We hebben plannen om ook een zeskamp voor de leeftijd vanaf 16 jaar te organiseren. Initiatiefnemer hiervan is Jochem Sprankenis, vanuit de Stichting Jeugdbelangen.’

‘Ook van de RKSV (Rooms Katholieke Voetbalvereniging Sterksel) ben ik lid. Ik ben gestart als speler van de P2. Tegenwoordig heet dat de D Jeugd. Leo van den Boomen was toen leider. In de zeventiger jaren ben ik ook jeugdleider geweest en ik heb gevoetbald tot mijn veertigste. Ook bij de opening van het sportpark zat ik in de feestcommissie.’

Nog een paar bestuursfuncties uit het verleden: bestuur KPJ Maarheeze, waarvan enkele jaren als voorzitter, lid van de aspirantencommissie van de KPJ Maarheeze, commissielid van Maarheeze Sportief (10 keer), bestuurslid en competitieleider KPJ Kring Eindhoven, bestuurslid KPJ Gewest Tilburg en voorzitter van de Sportcommissie van de KPJ King Eindhoven.

Waarom wil je vrijwilligerswerk doen? ‘Vrijwilligers heb je gewoon nodig, anders kan er geen enkele vereniging bestaan. Ik wil bezig zijn voor de gemeenschap. Ik geniet er gewoon van als andere mensen genieten. En ik zie het ook als ontspanning.’

Nu je toch aan het woord bent, is er iets dat je graag zou willen zeggen aan de inwoners van Sterksel; een boodschap of zo?
‘De leefbaarheid in een dorp zonder verenigingen is niks. De gemeenschap Sterksel moet zorgen dat het verenigingsleven blijft bestaan: deelnemen aan de evenementen en als je niet deelneemt, toch je gezicht eens laten zien. En samenwerken van verenigingen, met respect voor elkaar.’

23.1.2012 

Laatst aangepast op dinsdag, 24 januari 2012 09:09