Beste dorpsgenoten,
Inmiddels woont u al een poosje op Sterksel en heeft u ons mooie dorp waarschijnlijk al een beetje leren kennen. U bent door buurtcontactpersonen welkom geheten namens de Sterkselse gemeenschap, daarbij is u een welkomstpakket aangeboden voorzien van informatie over het leven op Sterksel, waaronder verenigingen / stichtingen en hun activiteiten. Wij, van Stichting Cultureel Erfgoed Sterksel, behoren daartoe.

Stichting Cultureel Erfgoed zet zich in voor het onderzoeken, het in stand houden en toegankelijk maken van het verleden van ons dorp. Voorbeelden daarvan zijn o.a. het Smalspoormonument aan de Kloosterlaan, de verhalenroute van Providentia/Kloostervelden en de vele historische verhalen op de site Sterksel.nu/historie.
Sterksel kent een wel heel bijzondere geschiedenis van ruim 800 jaar, waarvan 600 jaar in bezit van een Belgisch klooster.

In het eerder genoemde welkomstpakket hebt u een boekje ‘Cultuurhistorische Fietstocht door Sterksel’ aangetroffen. Misschien hebt u er al gebruik van gemaakt en Sterksel en omgeving met hulp van het boekje al wat verkend. Mogelijk dat de kennismaking met het dorp wat vragen oproept en dat u geïnteresseerd bent geraakt in de historie van Sterksel.

Nieuwe bewoners die belangstelling hebben voor een uitgebreidere historische kennismaking van Sterksel nodigen wij van harte uit om met ons een historische route te fietsen
op maandag 29 mei 2023 (2e Pinksterdag)

Aanmelden vóór 22 mei bij: historiesterksel@gmail.com

Wij starten om 10.00 uur bij dorpshuis Valentijn, Valentijn 3.

Graag tot 29 mei.
Stichting Cultureel Erfgoed Sterksel.