Dat de Spar dorpswinkel voor een groot deel 'draait' met veel vrijwilligers is bekend.
Maar die vrijwilligers zijn wel eens ziek, willen ook met vakantie of kunnen om andere reden even niet aanwezig zijn.
Daarom een dringende vraag: Wie wil/kan een paar uurtjes per week komen helpen?? Kassa, vakken vullen, brood snijden, schoonmaken, aan alles is op dit moment een tekort.
Heb je een paar uurtjes per week over en wil je werken in een leuk team, loop dan eens binnen en vraag naar Kees, de bedrijfsleider. 
Wil/kun je niet elke week maar af en toe invallen, dat kan ook.