Activiteiten
  • Organisatie van de intocht van Sint Nicolaas in Sterksel,
  • Activiteiten op Basisschool De Talententoren
  • Ziekenbezoeken. Deze bezoeken zijn gratis. Graag aanmelden via het secretariaat.

Contactgegevens
Stichting Sint Nicolaas comité Sterksel, Kanhoeve 46,  
6029 SC Sterksel, 06 2421 2717, sintnicolaas.sterksel@gmail.com

Rekeningnummer
NL 92 RABO 0117 6720 09

Zie ook www.sintsterksel.nl
Leden