Activiteiten
  • Organisatie van de intocht van Sint Nicolaas in Sterksel,
  • Activiteiten op Basisschool De Talententoren
  • Ziekenbezoeken. Deze bezoeken zijn gratis. Graag aanmelden via het secretariaat.

Zie ook www.sintsterksel.nl
Leden