Het doel van de Stichting Jeugd Vakantie Week is het verzorgen van een vakantieweek voor kinderen van 5 tot en met 15 jaar.


GOED OM TE WETEN 

Afhankelijk van het thema kunnen de deelnemers bijvo0orbeeld een dorp, nederzetting, kasteel of schip bouwen. Hieromheen moet de bijbehorende kleding, attributen sport en spel gemaakt worden. Enkele steeds terugkerende activiteiten zijn zwemmen, speeltuin, playbackshow op vrijdagavond en de lampionnenoptocht. Samen met Stichting Jeugdbelangen wordt er op vrijdag een zeskamp georganiseerd.

De Jeugd Vakantie Week vindt plaats in de laatste week van de basisschoolvakantie.
De locatie waar de vakantie week plaatsvindt is het Kermisterrein van Providentia, Albertlaan 19. 
Elk jaar wordt er een infoboekje uitgegeven met daarin kort omschreven welke activiteiten er dit jaar plaats vinden.


CONTACTGEGEVENS

Jochem Sprankenis  tel. 06 50606451