Klik hier voor de website van Het Nederlandse Rode Kruis

 Doelstelling is bijdragen aan een vreedzame, tolerante en humane
wereld door het helpen van mensen wier leven, gezondheid, welzijn
of waardigheid wordt bedreigd.
Klik HIER voor de Zeven Grondbeginselen van Het RodeKruis


GOED OM TE WETEN

Door het organiseren van sociale activiteiten wil het Nederlandse Rode Kruis
Afdeling Heeze/Leende/Sterksel het sociale isolement van mensen doorbreken,
eenzaamheid verminderen en zelfredzaamheid vergroten. Daarvoor worden
regelmatig activiteiten georganiseerd.

-
-
-

CONTACTGEGEVENS

Voorzitter:
Secretaris:
Mevrouw Tine Casimir, 040 206 09 66, tinecasimir@hotmail.com
Penningmeester:
De heer Henk Geene, 040 206 28 60, h.geene@planet.nl

Coördinator Welfare Heeze:
Mevrouw Marion Baden, 040 226 14 80, r.baden@hetnet.nl
Coördinator Welfare Leende: