DOEL

Opluisteren van de vieringen in de kerk: zondagen, feestdagen, bruiloften en uitvaarten.


GOED OM TE WETEN

Koorrepetities op Donderdagavond van 20.00 - 22.00 uur.

Wij krijgen graag versterking: sopranen, alten, mannen en jongeren, allen welkom!


CONTACTGEGEVENS

Dirigent - vacature
Mw. Henny Willemsen, secretaries, Past. Thijssenlaan 8a, 6029RM Sterksel, 040 - 2263500, wimenhenniew-t@telfort.nl
Mw. Annie Bongers, voorzitter, Beukenlaan 25, 6029PK Sterksel, 040 - 2261367