Eens per jaar is de galerie van Kempro het podium voor haar eigen mensen. Met deze keer grafiek in de hoofdrol met het project 'Begeestering' waarin gerenommeerde grafici en de kunstbeoefenaars van Kempro elkaar inspireren en beïnvloeden met techniek en beeld.

Sociale inclusie
 

Galerie Kempro laat regelmatig werk zien van kunstenaars uit binnen- en
buitenland in verschillende kunsttechnieken. Voor de kunstbeoefenaars van Atelier Kempro is dit vaak de enige manier om de wisselwerking met kunst van anderen te ervaren. Vaak leeft men in een sociaal beperkte omgeving en is men niet in de gelegenheid om op vrije voet inspiratie op te doen. Voor de meeste kunstenaars een belangrijk en vanzelfsprekend goed, voor onze mensen is dit niet altijd het geval. Al jarenlang geeft Kempro vorm aan de mogelijkheid dat iedereen mee kan doen; sociale inclusie. Ook dit project van begeestering is daar weer een mooi voorbeeld van.

Het project


Een vijftal kunstbeoefenaars van Kempro, Coby, Elise, Luuk, Marijke en Maryam,
maken ieder kennis met het werk van een kunstenaar uit Den Bosch en omgeving
(José op ten Berg, Addy Graafmans, Maartje van der Kruijs, Madelon la Porte en
Judith Rosema) middels een filmpje waarop de kunstenaar zijn of haar werk
toelicht en iets van het proces en het atelier laat zien. Zij reageren vervolgens op
het werk van deze kunstenaars met hun eigen beelden en expressie. Als laatste
stap in het project wordt op het gemaakte werk uit Sterksel door de Bossche
kunstenaars gereageerd. Samenvattend is het project een mooie en belangrijke
uitdaging.
Voor de kunstenaars leuk om mee toen en iets aan te reiken en zo voor deelnemers wegen te openen.
Voor de kunstbeoefenaars van kempro het tonen van ondernemerszin en kennis te maken met het proeven aan nieuwe technieken.

Begeestering...

Op donderdag 25 augustus om 13.00 uur opent Kempro feestelijk haar
tentoonstelling met een welkomstwoord van Directeur Kempenhaeghe Antwan van Ooijen. U bent daarbij van harte welkom om de begeestering-kunstwerken en de verdere vernieuwde Kempro-collectie (o.a. teken- en schilderkunst, grafiek,
keramiek en beelden) te bewonderen. En kunt u de kunstbeoefenaars van Atelier
Kempro spreken over technieken en inspiratie.

Deze tentoonstelling loopt tot en met zondag 9 oktober 2022.
Zie de website van Kempro voor de actuele openingstijden.