Beste inwoners van Sterksel, Dorpsraad, leden van de diverse werkgroepen, gemeente, buurtcontactpersonen, verenigingsbesturen, mantelzorgers en Coloci: bedankt! Voor wat jullie doen in de gemeenschap Sterksel en voor jullie bijdrage aan Sterksel.nu.

Duizenden uren zijn ook in 2022 in Sterksel door jullie weer besteed aan de invulling van ‘leefbaarheid’; het bijdragen aan aangenaam wonen en verblijven op Sterksel.

Een van de instrumenten om bij te dragen aan de leefbaarheid is onze website Sterksel.nu. De in 2022 geheel vernieuwde website van en voor Sterksel. Alle verenigingen en stichtingen hebben er een podium en er is volop ruimte om informatie van alle verenigingen en alle stichtingen te delen en hierdoor extra bij te dragen aan ‘verbinden maakt Sterksel’. En daarmee aan de leefbaarheid in Sterksel. Bedankt voor jullie bijdrage in 2022. 

Rond de jaarwisseling wensen we elkaar Gelukkig Nieuwjaar. Het gaat bijna automatisch en vaak staan we amper stil bij wat we precies wensen.  

Vorige week was Dirk de Wachter op tv. Het ging over geluk. Hij heeft er verstand van. Geen grootspraak en wolligheid, maar met het accent op ‘verbinden’. Verbinden maakt niet alleen Sterksel beter.

Dirk de Wachter: Geluk wordt niet gevonden in het grote, het belangrijke, het opzienbarende. Het zijn de dagelijkse, heel gewone dingen die heel bijzonder zijn. Samen op een bankje zitten en stil kunnen zijn in een „wereld van blablabla.” Elkaar in de ogen kijken en voelen wat niet gezegd kan worden. Een kopje koffie brengen aan wie een rotdag heeft. Kleine gestes van medemenselijkheid, daarin zit 'het wonder'.

De redactie wenst u Gelukkig Nieuwjaar!