Aanvankelijk stemde het gemeentebestuur in met de komst van een logisctiek centrum, onder voorwaaarde dat tegelijkertijd de overlast van het bedrijventerrein zou verminderen. Later veranderde het college van mening onder druk van de gemeenteraad.