Contactgegevens
U kunt elke werkdag van 8.30-11.30 uur terecht op het parochiesecretariaat in Leende, 
Dorpsstraat 48, Leende 
Telefoon 040-2061215.
E-mail: parochie.leende@gmail.com
Website >>

De pastoor is daar dan te bereiken, of via 06-12151593
Voor pastoraal werk, Doopsel, Vormsel, Eerste communie, Ziekenbezoek, Huwelijk, Ziekencommunie, Vieringen, Ziekenzalving

Bestellen Heilige Missen
Via de penningmeester: dhr. M. de Leeuw tel. 040-2261934
Of:
  • schriftelijk, intentie plus datum plus € 12,50 in een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan.
  • per bank op rekeningnummer NL30 RABO 0149 3006 54

Materiele zaken (kerkgebouw, kapelletje of kerkhof):
Melden bij dhr. M. de Leeuw of dhr. W. Stolp tel. 040-2261713

Ledenadministratie
De heer M. de Leeuw.

Kerhofzaken
De heer M. de Leeuw.

Vrijwilligers (rond de kerk, kerkhof)
De heer W. Stolp 

Parochieblad
Redactie
Pater Wim van Meijl sds
Redactieadres
Dorpsstraat 48, Leende 
Telefoon 040-2061215.
E-mail: parochie.leende@gmail.com parochie.leende@gmail.com

Bankrelaties
Rabobank  NL30 RABO 0149 3006 54