Wim (1956) is geboren en opgegroeid in Sterksel als tweede van vijf kinderen. Na het verlaten van het ouderlijk huis is hij altijd op Sterksel blijven wonen. Wim ging naar de lagere school Sint Aloysius te Sterksel. Daarna volgde hij het atheneum aan het Sint Jorislyceum in Eindhoven. Als productiemedewerker ging hij tijdelijk werk doen bij Bumet BV in Heeze. Het bleef echter niet bij tijdelijk, want hij bleef daar, inmiddels als financieel directeur, werken tot hij in 2018 met vervroegd pensioen ging.

Wat was in de zeventiger jaren anders? Alles! Er was veel minder te doen en te beleven. Er waren minder verenigingen. Veel activiteiten vonden plaats in groepsverband. Nu is er van alles, maar vaak meer individueel gericht.

Denk bij voorbeeld eens aan de KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) van vroeger. Bijna alle jongeren uit Sterksel waren lid en iedereen kende iedereen. De wekelijkse bijeenkomsten waren op vrijdagavond. Het was er altijd gezellig en er werd een stevig potje bier gedronken. Er werden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals droppings, knutselavonden, zeskampen en sportwedstrijden met KPJ verenigingen uit de naburige dorpen. Spectaculair waren de pyramides die werden gebouwd op de sportdagen. Vanaf 16 jaar kon je lid worden. Mijn oudere zus was al lid, dus ook ik werd lid. We hadden een eigen clubhuis: de kelder van het vroegere dorpshuis. Vrij snel nadat ik lid was ben ik als secretaris in het bestuur gekomen. Dat heb ik ongeveer 12 jaar gedaan.

Vervolgens ben ik zo’n tien jaar secretaris bij het Jeugd Vakantiewerk geweest. Daarvoor werd ik meteen na mijn vertrek bij de KPJ gevraagd.

In 2003 ben ik lid geworden van de dorpsraad en vrijwel meteen als penningmeester. Dat ben ik nu nog. In de beginjaren gingen veel declaraties naar de gemeente. Dat was een heel gedoe. Naderhand is er een subsidiereling gekomen. Dat werkt veel beter en het maakt je een stuk onafhankelijker van de gemeente.

De taakgebieden van de dorpsraad zijn in de loop van de jaren flink uitgebreid. Infrastructuur, omgeving, energie, milieu, verkeer, wonen, welzijn, zorg, burgerinitiatieven en communicatie. Via onze dorpswebsite sterksel.nu kun je de activiteiten van de dorpsraad volgen. Op de openbare maandelijkse bijeenkomsten zijn alle inwoners van Sterksel welkom. Er wordt steeds meer gedaan om de inwoners van Sterksel bij de activiteiten te betrekken.
Als dorpsraad zijn we het aanspreekpunt voor de gemeente voor wat betreft de belangen van Sterksel. In de dorpsraad is veel betrokkenheid en deskundigheid nodig, maar gelukkig hebben we de mensen die weten hoe ze dingen aan moeten pakken.

Vanaf 1986 tot heden ben ik lid van het bestuur en penningmeester van Dorpshuis Valentijn. Met de gemeente zijn we in overleg over aanpassingen aan het gebouw. In het verenigingsleven is veel veranderd in al die jaren. De verenigingen deden en doen nog veel zelf, maar nu wordt er meer service verwacht en als dorpshuis zullen we meer moeten organiseren en meer het  initiatief moeten nemen. Hier ligt dus nog een uitdaging voor ons als bestuur. Nu help ik ook met beheerswerkzaamheden zoals een zaal inrichten, zorgen voor geluid en beamer, helpen aan de bar, onderhoud enzovoorts.
Het is leuk werk en je werkt voor en midden in de Sterkselse samenleving.
En gelukkig hebben we goeie, betrokken medewerkers en vrijwilligers.
Samen krijgen we veel voor elkaar, dat blijkt telkens weer.


Meer vrijwilligers in beeld >>>