Vrijwilligerswerk is de kurk waar de lokale gemeenschap op drijft. Het is werk dat onbetaald wordt gedaan voor anderen, voor een vereniging, voor de samenleving.

In Sterksel zijn veel vrijwilligers actief. Met name door de inzet van al die vrijwilligers, jong en oud, is het fijn wonen op Sterksel. Vandaag, morgen en daarna. Wie zijn de vrijwilligers en wat doen ze? Wij brengen het graag in beeld.

Reageren? redactie@sterksel.nu 

Ga naar vrijwilliger in beeld >>>

.................................................................................................................
Sterkselse feestvlag 2023.
Ontwerp: Marieke van Hout- te Dorsthorst.

Betekenis NE QUID NIMIS op Sterkselse feestvlag

Ne Quid Nimis was de wapenspreuk van abt Matthias Valentijns (1591 - 1635)  van de Abdij van Averbode (B). Van 1197 tot 1798 was de Abdij eigenaresse van Sterksel.

Betekenis Ne Quid Nimis: alles met mate, niks teveel.
Actueel: minder consumeren, verspilling voorkomen en hergebruiken.
Voor een duurzame samenleving, voor een duurzaam Sterksel.
Ook bij deze ontwikkelingen: vrijwilliers maken het verschil!


Ga naar vrijwilliger in beeld >>>