Toos van Middelaar - Smolenaers is geboren in Nederweert als derde kind in een gezin met negen kinderen. ’We hadden thuis een gemengd agrarisch bedrijf met koeien, varkens, kippen, kalkoenen en een kuikenbroederij. Werk zat. Er waren veel kinderen in de buurt en ik heb er een fijne jeugd gehad.’

52 jaar gelden is Toos getrouwd met de Sterkselse Hans van Middelaar. Zij hebben drie dochters en zeven kleinkinderen. Samen met Hans runde Toos aan het  Peelven in Sterksel een agrarisch bedrijf met hoofdzakelijk pluimvee en schapen. ‘We wonen hier harstikke fijn.’ 

Wat is er allemaal veranderd sinds je op Sterksel woont? ‘Heel veel. De grootste verandering voor Sterksel is de komst van Kloostervelden. En ook belangrijk: in 1975 kwam hier een verharde weg.’

Dit interview gaat over vrijwilligerswerk. Waarom doe je dat eigenlijk? ‘Omdat ik het graag doe! En om er samen met anderen voor te zorgen dat we het fijn hebben op Sterksel, er fijn kunnen wonen. Samen naar elkaar omkijken. In Sterksel mag niemand vereenzamen.’

Bij welke verengingen doe je vrijwilligerswerk of heb je vrijwilligerswerk gedaan?

‘Laat ik beginnen bij Vrouwen van Nu. Dat is een grote landelijke Vrouwen 0rganisatie met een afdeling in Sterksel. We zijn met de tijd meegegaan en hebben een mooi programma. We hebben bij voorbeeld rondleidingen gehad bij de gemeente, de provincie, de Eerste en Tweede Kamer en het Europese Hof in Straatsburg. Er is een avond georganiseerd over verslavingen. Ook een probleem in kleine dorpen. Binnenkort komt er een avond over cybercriminaliteit, waar alle inwoners van Sterksel naar toe kunnen komen. Ik ben al meer dan vijftig jaar lid, acht jaar bestuurslid en sinds twee jaar voorzitter. Het is een mooie vereniging met een fijn bestuur, dat op tijd vernieuwd wordt, zodat er plaats is voor andere, nieuwe zienswijzen.

Al vele jaren ben ik vrijwilliger bij de ZLTO (Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie), afdeling De Groote Heide. Als ze iets organiseren verricht ik hand- en spandiensten, zoals bij de fietstocht die ze ieder jaar organiseren op Hemelvaartsdag. Ongeveer tien jaar ben ik lector in de kerk en in het verleden heb ik, samen met de dames van de KVO (Katholieke Vrouwen Organisatie) een poetsploeg voor de kerk opgezet. Ik ben ook buurtcontactpersoon. Daarvoor ben ik gevraagd. Contact houden met je omgeving is belangrijk, zodat niemand vereenzaamt.

Vanaf 24 maart 2004, toen onze dorpswinkel werd geopend, ben ik er vrijwilliger. Ik heb er toen voor gekozen om poetswerk te doen. Die functie was moeilijk in te vullen en ik doe dat nog steeds. Als ze me op Sterksel nodig hebben, kan ik moeilijk nee zeggen. En gelukkig krijg je dan meestal  hulp. 

Zeventien jaar ben ik met liefde en plezier lid geweest van het Oranjecomité en het Sint Nicolaas comité. We organiseerden de jaarlijkse activiteiten rond Koningsdag, de aankomst van Sint Nicolaas in Sterksel, het bezoek aan de school en de ziekenbezoeken. Ook de jaarlijkse Dodenherdenking op het oorlogskerkhof op Kloostervelden werd door ons, in samenwerking met de gemeente en de muziekvereniging, georganiseerd. Altijd indrukwekkend en sfeervol.

En natuurlijk de carnaval. In 2000 waren we het prinsenpaar van de Ossedrijvers. Als prinsenpaar krijg je veel waardering en ik heb dat jaar beleefd als het mooiste jaar op Sterksel. Ik kan iedereen aanraden om, als je gevraagd wordt om prins of prinses te worden, het te doen. Nog altijd zijn we lid van de Ossedrijvers en verrichten we hand- en spandiensten. Een mooie vereniging die wel een beetje aan verjonging toe is. Je doet alles met elkaar en de vereniging werkt met een mooi concept. Er is voor iedereen wat te doen en te beleven. De sociale kant van de vereniging zit veel dieper dan wat je bij een oppervlakkige blik zou denken.'

Nog wat toe te voegen?
‘Ja. Je moet de mensen in het dorp willen zien. En als iedereen een klein beetje vrijwilligerswerk doet, houden we ook in de toekomst samen een hartstikke mooi Sterksel, waar het fijn wonen is. Persoonlijk vind ik, dat je niet de luxe hebt om helemaal niks voor de lokale gemeenschap te doen.'

Meer vrijwilligers in beeld >>>