Martijn (1983) is als enig kind in het gezin geboren en opgegroeid in Venlo. ‘Hoewel ik het enige kind was, heb ik me thuis altijd goed vermaakt. Ik heb veel keyboard gespeeld, gehockeyd en ik ben bij de scouting geweest. Ik ben wel een knutselaar en bij ons thuis in de garage hadden we volop de ruimte om te zagen en te timmeren. Over mijn jeugd heb ik niets te klagen.

In 2016 ben ik getrouwd met Astrid. We hebben elkaar in 2010 tijdens een vakantie ontmoet. Astrid was lerares op een basisschool. We hebben eerst samengewoond in Rotterdam en daarna in Zwijndrecht. De dagelijkse rit naar mijn werkgever in Veldhoven vond ik te lang. We wilden maximaal een half uur rijden naar het werk en daarom gingen we op zoek naar een huis in of in de omgeving van Veldhoven. Na wat speurwerk kwamen we er vlug achter dat, als we voor een redelijke prijs in het groen wilden wonen, we in de regio moesten gaan kijken en al zoekende zijn we in Sterksel terechtgekomen. We wonen vanaf 2015 op een mooie stek op Kloostervelden, rustig, aan het einde van de weg en in het groen. We voelen ons helemaal gesetteld. De mengelmoes aan bewoners spreekt ons ook aan. 

We hebben twee kinderen, een dochter van zeven en een zoon van vijf. Zij zitten op de Talententoren in Sterksel en ik kan wel zeggen dat we tevreden zijn over de school. Astrid zit in de Ouderraad en ze zit in het bestuur van de Kledingbeurs in Sterksel. 

Enkele jaren geleden zijn mijn ouders vanuit Venlo verhuisd naar een nieuwbouwwoning in Leende. Zij wilden graag bij ons in de omgeving wonen en vonden een bouwkavel in Leende. Tijdens de bouw hebben zij op Recrenova in Sterksel gewoond en is mijn moeder voor een dag per week in de Spar dorpssuper gaan helpen als vrijwilliger. Zij geniet van de goede sfeer in de winkel en is dat werk blijven doen, ook na de verhuizing naar Leende.’

Waar heb je voor gestudeerd? ‘Ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd. Dan heb je een goede technische basis met veel mogelijkheden om in de techniek te blijven. Ik heb mijn opleiding gevolgd aan de Universiteit Twente. Ik zat er in enkele commissies en heb er een fijne studententijd gehad.’

Wat doe je voor werk? ‘Ik werk in de mechatronica. Dat is een combinatie van technische vakgebieden: elektronica, mechanische aandrijftechniek en ICT. Om het iets tastbaarder te maken: een elektronenmicroscoop van Thermo Fisher, een pakketten sorteermachine van Vanderlande of een EUV machine van ASML is eigenlijk één blok mechatronica. Omdat een mechatronicus verstand heeft van meerdere vakgebieden, kan hij of zij het totaal overzien. Ikzelf ben een ontwikkelaar en werk aan de voorkant van het proces. Klanten vragen ons om iets te ontwikkelen en een prototype daarvan te testen, wat vervolgens, indien de klant dat wenst, door andere bedrijven in productie wordt genomen.’

Waarom doe je eigenlijk vrijwilligerswerk? ‘Toen ik een half jaar hier woonde zag ik een oproep van de Dorpsraad op Facebook. Ik ben toen naar de maandelijkse openbare vergadering gegaan. De dorpsraad is een enthousiaste groep vrijwilligers die gaat voor de verbetering van de leefbaarheid op Sterksel. Ze probeert het maximale voor het dorp te bereiken, klankbord te zijn voor bewoners en gesprekspartner met het bevoegd gezag. Door middel van bijeenkomsten, vergaderingen, publicaties en presentaties wil de dorpsraad onze dorpsgenoten zo veel mogelijk informeren, stimuleren om mee te denken en bij activiteiten te betrekken. Ik dacht, als ik lid word, is dat een mooie mogelijkheid om te integreren. En ik wil ook graag een steentje bijdragen aan de gemeenschap Sterksel; gewoon wat terug doen. En dan ben je zomaar in één keer vrijwilliger. 

Ik ben ingestapt in de Werkgroep Infrastructuur. Doelstelling van die werkgroep is onder andere het terugbrengen van de verkeersintensiteit en het creëren van meer veiligheid en rust in het dorp en de omgeving. Dit doen we door middel van drie focusgebieden: vermindering van doorgaand verkeer door de dorpskern, vermindering van vrachtverkeer van Poort 43 door de dorpskern en verbetering van voorzieningen in het dorp en de omgeving.

Onder de werkgroep infra valt ook de jaarlijks terugkerende Kleine Ergernissen. Daarvan ben ik de coördinator. Elk jaar stelt de gemeente € 100.000 ter beschikking om kleine ergernissen op te lossen. Deze kleine ergernissen worden door de inwoners van de gemeente Heeze-Leende ingediend, onder andere via de Dorpsraad Sterksel.
Kleine ergernissen hebben betrekking op klein onderhoud aan wegen, bermen, fietspaden en trottoirs. Het gaat dus over onderhoud aan infrastructuur, niet over herinrichtingen of een nieuwe aanleg. Het idee hierachter is dat de inwoners op deze manier directe invloed kunnen hebben op wat in hun ogen binnen korte termijn opgeknapt moet worden. Veel (kleine en grote) ergernissen op Sterksel ontstaan doordat de wegen te smal zijn voor het zware vracht- en landbouwverkeer, waardoor de bermen kapot worden gereden. Dit probleem wordt alleen maar groter. Daar proberen wij aandacht voor te vragen bij de gemeente.’

Jij bent ook chef van de Burgerinitiatieven? ‘Ja, ik ben het eerste aanspreekpunt en coördinator. Onder een burgerinitiatief verstaan wij een initiatief van een aantal mensen, waar meer inwoners baat bij hebben, bijvoorbeeld een buurtschap, dat moet worden aangekaart bij de gemeente. Als de dorpsraad het een goed initiatief vindt, kan zij de initiatiefnemers helpen bij het op papier zetten van het initiatief en met de juiste ingangen bij de gemeente. De dorpsraad weet de weg en heeft kennis op velerlei gebied. Zij gaat niet zelf met het initiatief aan de slag.  

Naast mijn activiteiten voor de Dorpsraad ben ik samen met Astrid en een aantal gelijkgestemden twee jaar geleden gestart met een avondwandelvierdaagse op Sterksel. We hebben twee mooie edities gehad. Deelnemers van alle leeftijden, grote groepen van Kempenhaeghe en mensen van binnen en van buiten ons dorp. We hadden ook een rolstoelvriendelijke route van drie kilometer. Op de laatste avond werd de week muzikaal afgesloten. In 2024 wordt de derde editie gehouden op 14 t/m 17 mei. Als je zo’n evenement zelf organiseert, ervaar je weer dat elk evenement vrijwilligers hard nodig heeft. Zonder hen bereik je niets.

Sterksel is een fijn en levendig dorp, met veel activiteiten. Door Kloostervelden zijn er veel jonge mensen en jonge gezinnen bijgekomen. Sterksel is een mooie mix en samen een heel mooi dorp.’

Meer vrijwilligers in beeld >>>