Het bestuur van de dorpswinkel Spar van ons dorp wil voortaan aan alle leden de Nieuwsbrief digitaal toesturen.
Bent u geen lid en wilt u ook deze nieuwsbrief digitaal toegestuurd krijgen stuur dan een email aan rgeilleit@gmail.com
In onderstaande link treft u de laatste Nieuwsbrief in PDF aan.