We hebben eerder aangegeven dat we rond 1 april verwachten te weten of de winkel het gaat halen. We hebben op 27 maart een gesprek gehad met de SPAR over onze situatie. De SPAR is positief over de inspanningen van het winkelteam, van het bestuur en over de marketing en PR.

We hebben samen vastgesteld dat de omzet en de derving negatief zijn beïnvloed door de wegafsluiting, met een verlies tot gevolg. We hebben op dit moment onvoldoende informatie om te kunnen bepalen of we de winkel in de huidige vorm kunnen voortzetten. We zullen nog een aantal “normale” weken kijken of de omzet zich gaat herstellen. De SPAR blijft ons financieel ondersteunen. In die tussentijd wordt gerekend aan diverse toekomst scenario’s. We verwachten in de loop van mei, wanneer er ook de jaarlijkse Algemene Leden vergadering worden gehouden, meer te weten.

Het actieplan

Nadat we in december kenbaar hebben gemaakt dat de winkel het moeilijk heeft, hebben we vele ideeën ontvangen. Uit de daarop volgende enquête is ook veel nuttigs naar voren gekomen. Wij willen jullie daarvoor hartelijk danken, dit getuigt weer eens van de grote betrokkenheid van een grote groep mensen bij de winkel.

In de afgelopen tijd heeft het bestuur op basis daarvan samen met de bedrijfsleiding een actieplan opgesteld. Dit is al in gang gezet.
We geven hier een samenvatting van dit plan.

Prijzen:
De SPAR zet al enige tijd sterk in op “Altijd Goed”, een formule waarin de aantrekkelijk geprijsde producten van Gwoon een belangrijke rol spelen. Onze winkel sluit zich maximaal aan bij deze acties.

Assortiment:
Stapsgewijs worden de producten waarvan er weinig worden verkocht gesaneerd en wordt het aantal varianten per product teruggebracht.

Een aantal respondenten van de enquête heeft aangegeven welke producten men het meeste mist in het BIO / vegetarische / vega segment. Het team is bezig dit te beoordelen en te kijken wat dit voor het assortiment kan betekenen.

De schappen voor de medicijnen worden beter georganiseerd en het assortiment wordt uitgebreid. N.B.: we verkopen alleen medicijnen voor “Algemene Verkoop” (AV) verkopen, omdat we geen gediplomeerd personeel hebben.

Binnenkort wordt in de winkel een gelegenheid geboden om op kaartjes aan te geven wat men mist. We gaan beter communiceren dat er mogelijkheden zijn om onder bepaalde voorwaarden SPAR-producten te bestellen die buiten het standaard assortiment vallen van onze winkel.

We onderzoeken op dit moment of we een aantal seizoensproducten zoals asperges en aardbeien van lokale leveranciers kunnen gaan aanbieden. 

Kwaliteit AGF:
De SPAR werkt met hun AGF leveranciers aan een verbeterplan, de derving is de laatste maanden verder terug gebracht en beschikbaarheid en versheid zijn verbeterd.

Brood:
Het bestelproces voor het brood is de laatste tijd sterk verbeterd; hierdoor is de derving op het brood afgenomen. Voor broodjes is een langer houdbare variant beschikbaar.

PostNL:
Vanaf 1 juli zullen we de mogelijkheid de winkel als afhaalpunt op te geven bij internet bestellingen weer “aan” zetten. Redenen zijn dat er vanaf dat moment kastruimte vrijkomt door het wegvallen van de tabaksverkoop en klanten erom vragen.

Openingstijden:
We gaan de winkel op maandag tot en met zaterdag om 7:30u openen. Dit is zonder extra betaalde uren mogelijk. De winkel zal op zondag om 15:00u dichtgaan. Dit zal begin april ingaan.

Too good to go:
Het kunnen aanbieden van Too Good to Go is geen doel op zich. Veel aanbod is het gevolg van veel derving, terwijl we die steeds beter onder controle krijgen. Daarnaast gelden eisen aan de samenstelling van een TGTG box: er moet voldoende variatie zijn.

Activiteiten in de winkel:
Er worden de laatste tijd activiteiten in de winkel georganiseerd; we gaan daarmee door.

Werving van oproepkrachten:
We gaan actief werven voor nieuwe oproepkrachten, omdat er enkele zijn gestopt.

Werving van vrijwilligers:
We hebben op diverse vlakken nieuwe vrijwilligers nodig. Aarzel niet om bij ons te vragen wat je voor de winkel zou kunnen doen.