11 augustus 2021 

Er is een stortvloed van reacties bij de Metropool Regio Eindhoven (MRE) binnengekomen op hun eerdere plannen voor zoekgebieden voor wind en zon in de regio.

Alle gemeenten hebben gereageerd met zienswijzen en vragen. Tal van organisaties, waaronder het IVN hebben hun visie gegeven. Ook de Dorpsraad en de bewoners van de Vlaamseweg hebben hun zienswijzen ingediend. Een afzonderlijk initiatief op sterksel.nu heeft geleid tot ca. zeventig petities tegen windmolens.

De MRE heeft eind juli een nieuwe versie uitgebracht van de Energiestrategie: de voorlopige versie RES 1.0. Opvallend daarin is het nieuwe kaartje van de zoekgebieden voor grootschalige opwek door zon en wind.

Vergeleken met het eerdere kaartje is er dichtbij Sterksel een compleet zoekgebied verdwenen: nummer 20 met wind en zon langs de Vlaamseweg en achter Kloostervelden. Bovendien zijn uit de nabijgelegen zoekgebieden 19 en 24 ook de windmolens verdwenen.

Er is een nieuw zoekgebied toegevoegd, een strook van 300 meter aan weerszijden van de snelwegen bijv. een energiecorridor langs de A67. Dit idee van de gemeente Heeze-Leende wordt gesteund door het IVN en door de Dorpsraad.

   

Klik op de plaatjes voor een grotere versie

De complete Voorlopige RES 1.0 is hier te vinden: https://www.energieregiomre.nl/nieuws/2012408.aspx?t=Voorlopige-versie-RES-10-vrijgegeven 

De projectgroep Omgevingsvisie/RES van de dorpsraad wil samen met de klankbordgroep kijken naar alternatieven voor grote windmolens. We gaan dus door op de ingeslagen weg en zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.


Namens Dorpsraad Sterksel,

Toine Leemans