Werkgroep Omgeving, energie en milieu streeft ernaar om begin ’22 een klankbordvergadering te houden met sprekers die inzicht geven in de grootte van de energietransitie, in de taken die de gemeente stelt, en in de
potentiële oplossingen.

In voorbereiding daarop is een enquete opgesteld. Doe hier aan mee ! >>


Het is bijna een half jaar geleden dat we een vergadering hebben gehad in De Valentijn. Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest, op het gebied van omgevingsvisie en energietransitie.
Daarover heeft de werkgroep een paar berichten geplaatst op www.sterksel.nu. De gemeente heeft onlangs meer duidelijkheid gegeven over de energietransitie zodat we nu pas een nuttige update kunnen geven van de belangrijkste zaken. De werkgroep kon niet eerder een nieuwsbrief maken omdat er nog teveel ‘in de lucht hing’, en hoogstens vermoedens en aannames mogelijk waren.

Dat betekent niet dat nu ineens alles duidelijk is. De 21 gemeentes in de Metropool Regio Eindhoven (MRE) hebben nog geen besluiten genomen. Maar we hebben nu beter zicht op de opgaven die er aankomen wat betreft energie. Bovendien kunnen we nu beter inschatten wat we kunnen doen om onze omgeving zo veel mogelijk te behouden. De werkgroep streeft ernaar om begin ’22 een klankbordvergadering te houden met sprekers die inzicht geven in de grootte van de energietransitie, in de taken die de gemeente stelt, en in de
potentiële oplossingen.

De MRE heeft deze zomer de RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) vastgesteld.

De gemeente wil inzetten op een energieproductie 2x het eigen verbruik mits het gas van de mestvergister van Poort 43 wordt meegeteld. Het standpunt van de inwoners van Sterksel is onderbouwd met een enquête in de zomer NieuwsbriefDRjuni21 en een 80-tal ingediende petities 
https://www.sterksel.nu/nieuws/3498-mail-de-petitie-tegen-windmolens-op-sterksel-genoeg-genoeg.

Samengevat: eerst energie besparen (bijv. door isoleren), zoveel mogelijk zonnepanelen op alle daken, geen grote windmolens i.v.m. de verwachte overlast, bij voorkeur geen grote zonneparken op goede landbouwgrond, liever alternatieve
vormen van windenergie. Als er uiteindelijk toch windmolens moeten komen dan langs infrastructuur (vooral langs snelwegen) liefst in combinatie met zonnepanelen. Als dat nog onvoldoende energieproductie oplevert dan landschappelijk goed ingepaste kleinschalige zonnevelden, met dubbel-doel zoals bijv. fruitteelt onder zonnepanelen.

Lees verder >>