De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft op 1 februari 2022 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij aankondigt niet langer vast te houden aan de invoeringsdatum van 1 juli 2022 voor de Omgevingswet.

Hij geeft aan meer tijd te nemen om tot een verantwoorde en zorgvuldige inwerkingtreding van de Omgevingswet te komen. Daarbij noemt hij dat er meer tijd nodig is om te oefenen met digitale systemen, dat het belangrijk is dat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven niet in het geding komt en dat gebiedsontwikkeling ongehinderd doorgang kan hebben.

De komende weken gaat hij bezien welke datum verantwoord is. Hierbij noemt hij 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.

Omdat het om kort uitstel gaat, gaan we onverminderd verder met de voorbereidingen van de invoering in Heeze-Leende.