Illustratie: www.sarahlinde.nl

Volgend jaar wordt de Omgevingswet ingevoerd. Er komen dan minder regels voor wat er kan en mag in je omgeving. En het wordt eenvoudiger om iets te ondernemen. Waarbij het uitdrukkelijk de bedoeling is dat de omgeving er op vooruit gaat. De gemeente Heeze-Leende heeft er voor gekozen om klein en in de praktijk te beginnen met de invoering van de Omgevingswet. Dat traject start met het ontwikkelen van een Omgevingsvisie voor de hele gemeente. Om daarna deze visie uit te werken tot een Omgevingsplan voor de kern van Sterksel, inclusief Kloostervelden.

Bouwstenen

De dorpsraad van Sterksel heeft besloten te participeren in de voorbereiding van de gemeentelijke Omgevingsvisie en daarna het Omgevingsplan voor Sterksel. Daarom heeft een werkgroep een samenhangende visie voor de héle leefomgeving gemaakt: de kern, maar ook het landelijk gebied, inclusief de energietransitie, de sociale omgeving, veiligheid en gezondheid. Aan die visie is een jaar lang hard gewerkt en is via enquêtes al eerder uw inbreng gevraagd. Dat heeft geresulteerd in een visie die is opgebouwd uit thematische blokken. Veel elementen van onze visie voor Sterksel zijn overgenomen in de Omgevingsvisie van de gemeente Heeze-Leende.

Uw reactie

De opgestelde visie voor Sterksel wordt nu in een laatste ontwikkelslag voorgelegd aan u en alle inwoners van Sterksel. We hopen op uw aanvullingen, nuanceringen en verbeteringen. U vindt de volledige ontwerpvisie aangehecht aan dit artikel.

Uw vragen en opmerkingen zijn tot eind september welkom via de mail: omgevingsvisie@sterksel.nu U kunt uw reactie ook direct in het word-bestand van de tekst tikken en dat bestand dan aan ons mailen. Gebruik dan aub een arcering of kleur voor uw opmerkingen.

Foto’s gevraagd

Bovendien vragen we u foto’s in te sturen die typerend zijn voor Sterksel. U kunt daarbij zelf aangeven bij welke paragraaf uw foto het meest op zijn plaats is. De werkgroep zal uit de ingezonden foto’s een keuze maken voor de illustratie van de definitieve versie van de Omgevingsvisie. U kunt uw foto’s ook mailen naar omgevingsvisie@sterksel.nu

We zien uit naar uw reactie.
Namens de werkgroep Omgeving | Energie | Milieu,

Toine Leemans (vz), Frank van den Dungen (sec)

Download uw versie hier!