Omgevingsvisie
Om deze wet uit te voeren moet de gemeente eerst een Omgevingsvisie opstellen. Deze Omgevingsvisie wordt daarna uitgewerkt tot een Omgevingsplan. De gemeente Heeze-Leende heeft ervoor gekozen om voor de uitwerking van het Omgevingsplan te beginnen met de kom van Sterksel, inclusief Kloostervelden. Wij worden binnen Heeze-Leende de proeftuin voor deze nieuwe werkwijze. We willen graag dat u meedenkt over de Omgevingsvisie, want in deze visie wordt bepaald welke koers de gemeente straks uitzet voor Sterksel. Dat gaat door, ook al is de invoering van de wet zes maanden uitgesteld.

Visie op Sterksel
De werkgroep van de dorpsraad Sterksel heeft, omdat wij proeftuin worden, al eerder de eigen omgevingsvisie van Sterksel geactualiseerd en verbreed. De gemeente heeft in de tweede versie van de gemeentelijke Omgevingsvisie al veel van de ideeën uit Sterksel overgenomen. Wij vinden echter dat er nog steeds punten verbeterd kunnen worden en zullen die onder de aandacht van de gemeente brengen. In de periode tot 2 december 2022 kunnen ook inwoners, bedrijven en organisaties hun verbetervoorstellen inbrengen bij de gemeente. Het is van belang dat u dat ook doet. Daarom gaan wij u via deze rubriek in een reeks artikelen informeren en elke week aandacht aan een belangrijk onderwerp besteden, met daarbij één of twee vragen. Deze week aandacht voor een belangrijk uitgangspunt van de Omgevingswet. Er komen minder regels, ze worden eenvoudiger en de procedures kunnen sneller doorlopen worden. Zie paragraaf 1.2 van de gemeentelijke omgevingsvisie

Uw reactie
Voor wat betreft de gemeentelijke Omgevingsvisie kunt u uw reactie of verbetervoorstel mailen naar r.lavrijsen@heeze-leende.nl. Stuur ons daarvan aub een kopie via het mailadres omgevingsvisie@sterksel.nu. dan kunnen wij in ons overleg met de gemeente het belang ervan onderstrepen. Als u verbetervoorstellen hebt voor de Omgevingsvisie van Sterksel of als u een vraag hebt of een tip voor ons, kunt u dat ook via dat mailadres laten weten.

Namens de Werkgroep Omgeving | Energie| Milieu van de Dorpsraad Sterksel
Toine Leemans, vz.                                                  Frank van den Dungen, sec.