Op de kaart op blz. 37 in de Omgevingsvisie van de gemeente staat een rood-bruin omlijnd gebied ingetekend waarvoor de provincie gesteld heeft dat “verstedelijking afweegbaar” is. Dat betekent zoveel als dat de provincie daar in de toekomst misschien wel eens meer woningbouw wil kunnen realiseren. Maar uiteindelijk beslist de gemeenteraad of dat wenselijk is.

Deze week werd echter ook bekend dat diezelfde provincie het Ontwerp beleidskader Wonen en Werken ter inzage heeft gelegd. De provincie stelt daarin dat het streven gericht is op drievoudig gebruik van ruimte. In plaats van snel nieuwe woningen in het groen te bouwen, zet de provincie voortaan in op de ombouw van bestaande woningen en de transformatie van bedrijven. En in dit beleidsplan staat ook dat er “in het landelijk gebied een grote opgave ligt voor transformatie van vrijkomend vastgoed. Voor hergebruik en transformatie kan wonen een oplossing bieden. Vanuit maatwerk zijn daarvoor mogelijkheden.” Bovenstaand punt staat al in de omgevingsvisie Sterksel.

Namens de Werkgroep Omgeving | Energie| Milieu van de Dorpsraad Sterksel,
Toine Leemans, vz. Frank van den Dungen, sec.