Sinds eind 2022 is er drie keer overleg geweest tussen de dorpsraad en de provincie, waarvan twee keer ook met de omgevingsdienst (OMWB = Omgevingsdienst West en Midden Brabant). Het ging daarbij vooral over de werkwijze van de omgevingsdienst en het gevoel in Sterksel dat het doen van meldingen niet veel zin heeft. We informeren u hierbij in het kort over de uitkomsten.
  • De plaatsing van de e-noses op en rond het terrein van Poort 43 in 2021 lijkt positieve effecten te hebben gehad. Door de metingen zijn een paar ‘geurbronnen’ gevonden en aangepakt en lijkt de overlast iets af te nemen.
  • Geluidsmetingen in 2021 hebben aangetoond dat er teveel geluidsoverlast was. Na verbeteringen van de installaties op Poort 43 is opnieuw gemeten in de zomer van 2022 waarbij is gebleken dat het geluid binnen de normen bleef.
  • De dorpsraad heeft gemeld dat de standaard reacties van de omgevingsdienst niet leiden tot het gevoel dat de omgevingsdienst optreedt bij klachten. Daardoor is klachtenmoeheid opgetreden wat zou kunnen leiden tot de conclusie dat er veel minder reden is om te klagen; dat zou onterecht zijn.
  • We hebben de omgevingsdienst gemeld dat het standaard klachtenformulier van de MilieuKlachtenCentrale niet duidelijk is. De omgevingsdienst heeft dat begrepen en werkt aan verbeteringen en gaat onderzoeken of er een app gemaakt kan worden waarmee klachten gemakkelijker, sneller en accurater kunnen worden doorgeven.
  • De omgevingsdienst vraagt om toch alle klachten te melden bij de MilieuKlachtenCentrale, ook al krijgt u daarna vaak een standaard reactie. Eigenlijk zijn telefonische meldingen beter. U kunt daarvoor 7 dagen per week dag en nacht terecht bij 073 68-12-821. In geval u een klacht meldt op de site van de MilieuKlachtenCentrale is het belangrijk om dat snel te doen na het waarnemen van de overlast en ook altijd het tijdstip en de windrichting in te vullen (zie plaatje). De omgevingsdienst kan anders niet of niet-tijdig optreden.

  • In geval van meerdere klachten in een korte tijd zal de omgevingsdienst een inspecteur op pad sturen. Speciaal daarvoor zijn er twee inspecteurs aangewezen die hier in de buurt wonen.
  • Er zal worden bekeken of de overlast teruggedrongen kan worden door meer blijvend groen aan te planten rondom het terrein.
  • Uitkomsten van inspecties op Poort 43 door de omgevingsdienst OMWB zijn voortaan openbaar; de dorpsraad zal u informeren zodra er een samenvatting op internet verschijnt.
  • Omdat er geen goed overzicht is van de vergunningen is het moeilijk om handhavend op te treden. De provincie blijft daarom vasthouden aan de eis dat Poort 43 één samenhangende en complete revisievergunning voor alle activiteiten op het terrein moet aanvragen. Tot die tijd worden geen aanvragen voor nieuwe vergunningen in behandeling genomen.
De dorpsraad zal u op de hoogte houden. Als u de overlast blijft melden, moeten we er samen meer grip op krijgen.