Zo’n 70 personen woonden de avond bij. In de loop van de avond hielden vier sprekers een presentatie die de verschillende aspecten rondom de energietransitie belichtten:
  • Gerard te Boekhorst van de werkgroep Betrokken inwoners van Leende gaf achtergrondinformatie over de energie-opgave in de Metropool Regio Eindhoven en benadrukte de noodzaak van een lokale coöperatie. Uit de rapporten blijkt dat het gebied tussen Sterksel en Leenderstrijp een redelijk grote kans heeft om in aanmerking te komen voor windmolens. Tevens waarschuwde hij voor het (te vroeg) ondertekenen van voorstellen van projectontwikkelaars, maar die hebben in Sterksel gelukkig nog niets kunnen regelen.
  • Rico Berix van REScoop Limburg hield een presentatie over mogelijkheden van duurzame energie-opwek. Hij lichtte het proces en het tijdspad toe om te komen tot een energieproject, voor zowel zonne-energie als windenergie. Ook hij benadrukte het belang van lokale coöperaties om projecten zo lokaal mogelijk te kunnen initiëren en te beheren.
  • Miranda ten Hout vertelde hoe de gemeenteraad bezig is met de energietransitie en wanneer dit onderwerp in de raad besproken wordt. Zij plaatste de opgave in zowel een landelijke als regionale context en gaf inzicht in de belangen in de Metropool Regio Eindhoven. Behalve de zogenaamde zoekgebieden voor wind en zonneprojecten, gaf zij daarbij ook aan dat het stroom netwerk tot 2030 projecten niet aan zal kunnen en dat aansluiting van projecten voor die tijd niet aan de orde zal zijn.
  • Wilco Alteveer van collectief Tegenwind benadrukte de nadelen van grootschalige opwekking met zonnepanelen of windturbines. Hij gaf veel gedetailleerde informatie over de vele minpunten en de weinige pluspunten bij zowel wind- als zonne-energie. Bij windenergie zijn de minpunten vooral het geluid zoals de lage bromtonen; je kunt ze niet horen maar een mens kan er toch gevoelig voor zijn of worden.
  • Tot slot sprak Rico Berix over hoe je de energietransitie in de gemeente coöperatief zou kunnen aanpakken. Hij legde uit dat - ondanks de beperking van het stroomnetwerk- vroeg voorsorteren en initiatief in eigen hand houden de beste aanpak zou zijn. Anders is er een risico dat de provincie een aanwijzing geeft, en dan hebben de inwoners en de gemeente weinig meer in te brengen.


In het tweede deel van de avond was er gelegenheid om de sprekers vragen te stellen en om de verdieping op te zoeken. De gemoedelijke sfeer leidde tot veel ruimte voor discussie.