Dinsdagavond j.l. heeft de Dorpsraad ingesproken in het Ronde Tafel Overleg met de gemeenteraad. Ook de Kernraad Strijp en de ZLTO hebben ingesproken. Dorpsraad Sterksel heeft de voorlopige conclusies van de energie-enquête toegelicht. U – en zéker uw kinderen met een eigen e-mailadres – kunnen deze energie-enquête nog tot zondagavond invullen via deze link.

De mening van jongeren is van belang voor de representativiteit van de enquête. En hoe meer reacties, hoe meer gewicht we in de schaal kunnen leggen. Onze belangrijkste boodschap in het Ronde Tafel Overleg was duidelijk: de overgrote meerderheid van inwoners in Sterksel is géén voorstander van plaatsing van grootschalige windmolens. De wethouder was ook duidelijk. In deze bestuursperiode, tot 2026, is er in onze gemeente géén inzet te verwachten op grootschalige opwek met windmolens. Ook niet aan de Paaldijk.

Namens de Dorpsraad werd een kort overzicht gegeven van de voorlopige uitkomsten van de energie-enquête. Daarnaast werd aangedrongen op het vaststellen van heldere criteria die de gemeente in de toekomst zou moeten hanteren bij grootschalige opwekking van energie. En dat betekent volgens de dorpsraad bij eventuele windmolens het hanteren van veilige afstanden tot woningen, minstens zoals die ook gelden bij Natura-2000 gebieden.
Maar liever 10 x de tiphoogte van windmolens.

De gemeente wil een coöperatieve aanpak bij grootschalige opwekking. De dorpsraad heeft gepleit voor meer duidelijkheid en randvoorwaarden voor zo’n coöperatieve aanpak, zodat inwoners de keuze hebben om eventueel te participeren in een energie-coöperatie. Maar ook om gewiekste coöperaties van projectontwikkelaars of van enkele slimmeriken te voorkomen. Verdere discussies hierover vinden plaats in de komende maanden met definitieve besluitvorming door de gemeenteraad begin oktober.

U kunt de inbreng van de drie insprekers terugkijken via deze link

Vanaf minuut 13,30 is de inspraak van de Dorpsraad Sterksel terug te zien. Daarvoor is de inspraak vanuit Strijp en daarna de inspraak van de ZLTO. De uitspraak van Wethouder Van Breugel, is terug te kijken in minuut 54 bij haar reactie op vragen vanuit de raad. De volledige tekst van de inspraak kunt u inzien via deze link

illustratie https://www.sarahlinde.nl/