Bezoekers aan het dorpshuis hebben ideeën voor een energietuin in Sterksel invulling kunnen geven. Daarnaast is er een prijsvraag georganiseerd over energieverbruik: 60 jaar geleden en nu? Met deze presentatie worden inwoners betrokken en geïnformeerd hoe de vlag er in Sterksel bij hangt en welke ontwikkelingen er zijn.

Op gebied van energieverbruik is nog een weg te gaan: duurzaam opwekken met bijvoorbeeld meer zonnepanelen op daken en zuiniger omgaan met energie door bijvoorbeeld beter isoleren van woningen. Het is dus nog te vroeg om de vlag uit te steken.

Energietuin op Sterksel?

Er komen voorlopig geen grote windmolens rond Sterksel. De gemeente en ook de Nederlandse overheid wil geen vruchtbare landbouwgrond vol leggen met zonnepanelen. Dan blijven er niet veel opties open om groene energie op te wekken. Het grootste draagvlak is zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van bedrijven, stallen en woningen. En zonnepanelen tegen hoge gevels van bedrijven.

Op de daken van de gemeente Heeze-Leende wekken we momenteel zo’n 35 % op van ons eigen stroomgebruik. Maar ons stroomgebruik gaat nog groeien als we steeds meer overstappen op elektrische auto’s en (hybride) warmtepompen. Het aantal zonnepanelen op daken zal ook nog groeien, maar nooit zoveel dat we zelfvoorzienend kunnen worden. Bovendien zijn niet alle daken geschikt voor zonnepanelen, vanwege bijvoorbeeld omliggende bomen of ongunstige ligging t.o.v. de zon. De gemeente heeft besloten dat er geen bomen worden gekapt omwille van meer opbrengst van zonnepanelen.

Dubbeldoel
Daarom is binnen de werkgroep het idee geboren om de mogelijkheden te onderzoeken om bij Sterksel een of meer coöperatieve energietuinen aan te leggen. Een tuin waarin groene stroom wordt opgewekt met zon, wind of waterkracht, maar die tegelijk ook op andere doelen realiseert, zoals het houden van kippen of schapen, de teelt van groente of fruit, natuur, recreatie of wateropslag.

Idee: Strand van Sterksel
Op 9 juli kon men m.b.v. plaatjes een energietuin samenstellen en daarvoor een plekje aan te wijzen op de kaart van Sterksel. In de loop van de dag groeide het enthousiasme en kwamen er ook meer mensen met een eigen invulling, zoals bijvoorbeeld wateropslag in combinatie met drijvende zonnepanelen, een natuurbad met een strandje en nog veel meer. De werkgroep gaat aan de slag om de beste ideeën te combineren en in overleg met de gemeente een plek te zoeken waar zo’n coöperatieve energietuin gerealiseerd zou kunnen worden.

Prijsvraag energie – Hoe hangt in Sterksel de vlag er bij?

Tijdens de jubileumdag is er gelegenheid geweest om mee te doen aan drie prijsvragen over energie in relatie tot Sterksel. Deelnemers aan de prijsvraag leverden hun antwoord voor een halve Euro in. Diegene die het beste antwoord heeft gegeven wint 1/3 van het zo verzamelde prijzengeld. De dorpsraad heeft €75 in de pot gedaan.
Hieronder de vragen en de goede antwoorden met vermelding van de drie winnaars die inmiddels de felicitaties en de prijs in ontvangst hebben mogen nemen.

Vraag 1. Hoeveel keer is het huidige elektriciteitsgebruik van een gemiddeld huishouden in Nederland hoger dan 60 jaar geleden? Antwoord: ten opzichte van 1963 verbruikt een gemiddeld huishouden in Nederland tegenwoordig 10,7 keer meer. Slechts één deelnemer zat in de goede richting en alle anderen zaten er flink naast. Prijswinnaar is Jos Vos.

Vraag 2: Hoeveel procent van het eigen electriciteitsgebruik van alle huishoudens in Sterksel wekken we nu samen op met zon op dak op onze huizen? Antwoord: 34,34% van het elektriciteitverbruik van huishoudens in Sterksel wekken we nu samen op met zon op dak op onze huizen. Er waren drie deelnemers die goed in de buurt zaten maar er kan maar één echte winnaar zijn: Jochem Sprankenis

Vraag 3. Hoeveel procent van gas uit de mestvergistingsinstallatie dat Poort 43 kan leveren, is nu nodig om huizen in Sterksel te voorzien van gas? 10% van gas uit de mestvergistingsinstallatie zou voldoende zijn om de huizen in Sterksel op dit moment van gas te voorzien. Een tweede deelnemer zat ook dichtbij maar het winnende antwoord is gegeven door Willem van Hout.