In mei van dit jaar hebben de verschillende dorpsraden samen met de gemeente de kleine ergernissen besproken. Daarbij is vastgesteld welke punten opgepakt zouden worden binnen het beschikbare budget van €100.000. Ondertussen is het kalenderjaar al weer bijna afgelopen, dus willen we graag terugkijken wat er opgepakt is en wat er nog open staat.

Eén van de kleine ergernissen is de slechte staat van de fietspaden. Zo groeit er gras over de fietspaden, liggen tegels scheef en is het een lappendeken van reparaties. De gemeente heeft in de zomervakantie het fietsbruggetje langs de pastoor Thijssenlaan over de Sterkselse Aa vernieuwd en in 2023 zal het fietspad tussen dit bruggetje en de Biesputten ook opgeschoven en verbreed worden. Het fietspad langs de Sterkselseweg tussen de Sterkselse Aa en de Boelakkers is afgelopen week opnieuw geasfalteerd. Daarnaast wordt het stuk richting dorpskern volgend jaar herstraat. Naar aanleiding van een extra melding via de ‘MijnGemeente-app’ heeft de gemeente aangegeven dat er binnen enkele weken geklepeld gaan worden naast de fietspaden.

Een ander veelvoorkomend punt is de staat van de bermen. Bij het Chijnsgoed en langs de Vlaamseweg zijn enkele stukken graskeien aangelegd en gerepareerd. Ook zijn de bermen bij de Albertlaan en Turfven opgelapt. De wortelopdruk op de stoep bij de Beukenlaan is ook gerepareerd.

Verder blijft de Ronde Bleek en de doorgang Ten Brakeweg/Averbodeweg bijzonder slecht, hoewel de gemeente meermaals is gewezen op het onderhouden hiervan. De dorpsraad Sterksel benadrukt dit bij elk overleg, echter onverharde wegen blijven een heikel punt.

Als laatste zullen de gaten in het wegdek bij de Peelven en Averbodeweg opgepakt worden in het onderhoud van 2023 en tevens is de gemeente bezig met het plannen van het vervangen van het riool onder het begin van de Averbodeweg, waarna de weg opnieuw aangelegd wordt.

Mochten er punten zijn die ook opgepakt worden, dan hoeft u niet te wachten tot de volgende ronde van de kleine ergernissen, maar kunt u terecht op https://www.mijn-melding.nl/heeze-