Dorpshuis

Het dorpshuis is nuttig en draait zwarte cijfers, maar het gebouw zelf is verouderd. Er is, na gesprekken met alle gebruikers en belanghebbenden, een "Aanzet tot een Programma van Eisen" gemaakt. Hierin staat ondermeer dat bij de keuze van de oplossing de continuiteit moet worden gewaarborgd, of het nu slopen en nieuwbouw, verbouw of een combinatie daarvan wordt. Het stuk wordt 19 april a.s. aangeboden aan de wethouder.
Op 20 april is er vergadering van het algemeen bestuur. Hierop treden Hetty Beenders en Wim Camp af. Wim van der Voort, penningmeester, blijft aan als bestuurslid. Er zal een nieuw interimbestuur aantreden dat als eerste taak heeft het zoeken van een nieuw definitief bestuur en de organisatie van het de viering van het 60-jarig bestaan.

Wonen, welzijn en zorg

Welkom op Sterksel
Op Koningsdag, 27 april a.s. wordt in dorpshuis Valentijn het jaarlijks welkom voor nieuwe bewoners georganiseerd, om kennis te kunnen maken met elkaar, met het dorp en met alles wat Sterksel te bieden heeft zoals de vele verenigingen. Zij worden hiertoe persoonlijk uitgenodigd door hun buurtcontactpersoon.
Het programma start om 10 uur ’s ochtends, ontvangst met koffie, thee en iets lekkers erbij, waarna voorzitter van de dorpsraad Bas Huysmans iedereen welkom zal heten en vertelt over de dorpsraad. Wethouder Maaike van Breugel vertelt daarna meer over onze gemeente.
De zangroep ‘Sweet Sixties’ zorgt voor muziek en de verenigingen van Sterksel zullen zich presenteren.
Hierna wordt een lunch aangeboden met broodjes en soep, ‘De Kooksterren’ van Kloostervelden zorgen voor zoet gebak en Reem Haroun, statushouder uit Syrië, zorgt voor een heerlijk hartig hapje.

Infrastructuur

Reconstructie Averbodeweg
Op 4 mei a.s. vindt hierover overleg plaats met de dorpsraad, waarna op 11 mei een inloopavond zal worden gehouden voor omwonenden. Belangrijk is te kijken naar de omleidingsroute die wordt voorzien tijdens de werkzaamheden.
Ontgrondingsproject Ronde Bleek 2A Sterksel
Ten bate van de aanleg van nieuwe visvijvers is een aanvraag voor een vergunning in het kader van de ontgrondingswet ingediend. Dit project zal tijdelijk tot een groot aantal vrachtverkeersbewegingen lijden op het traject Ronde Bleek, Peelven, Albertlaan. Dit zal mogelijk overlast kunnen veroorzaken. Hierover zijn reeds door aanwonenden zienswijzen ingediend. De dorpsraad wil hierover in gesprek gaan met de wethouder.
150kV hoogspanningsverbinding Eindhoven Oost - Maarheze
De plannen omtrent de aanleg van een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Maarheeze en Eindhoven-Oost zijn elders op deze website al beschreven. De mogelijkheid om op de plannen input te geven aan Tennet is inmiddels verstreken op 16 april. De planning is om eind 2025 een basisontwerp klaar te hebben.
SamenNaarDe A2
Momenteel is er niets te melden, maar men verwacht wel binnenkort meer te weten.

Burgerinitiatieven

Het initiatief om onveilige verkeerssituaties op het Chijnsgoed gaat, zover de informatie nu reikt zeer binnenkort van start.

Kleine ergernissen

De actuele lijst van punten is reeds gepubliceerd op Sterksel.nu. De aanmeldtijd voor nieuwe punten is (vrijwel-) verstreken.

Omgeving, Energie en Milieu

Energie.
Op 25 april 20.00 is er een infoavond energie in dorpshuis Valentijn. Hier wordt informatie gegeven over
  • de regionale energie strategie
  • de aandachtspunten van de gemeenteraad
  • de werking van een coöperatie en wat doet zij kan doen tegen potentiële overlast
  • kritische informatie over nut en noodzaak van energieopwekking specifiek over windmolens.
Daarna mogelijkheid om in discussie te gaan met presentatoren. De gemeenteraad denkt na welke hoeveelheid energie in de gemeente moet worden opgewekt en op welke manier (met zon en/of wind).
Milieu.
Vanaf 1 jan. zijn er 62 meldingen van overlast gedaan.