Voor een aantal boeren is de oorlog positief geweest; zij kunnen hun schulden aflossen met het verdiende geld.
Als dank dat Sterksel vrijwel ongeschonden door de oorlog is gekomen, wordt aan de Ter Brakeweg een Maria kapelletje opgericht en trekken we in de meimaand in processie er naar toe.
In juni 1945 heeft een geldzuivering plaats en moet al het oorlogsgeld worden omgewisseld.
Het weer op gang brengen van de economie heeft even tijd nodig.
Koperslager van Bussel begint een fabriekje dat van gebruikte voedselblikjes allerlei huishoudelijke voorwerpen maakt;
granaathulzen worden omgevormd tot fraai gevormde asbakken.
Er wordt een fanfare opgericht waarbij men in eerste instantie gebruik maakt van de instrumenten van de Witte Paters; pastoor Verhoeven is de dirigent.
Er is een tekort aan woonruimte en oogluikend wordt toegezien dat men een illegale woning bouwt.
Op de boerenbedrijven heeft steeds meer mechanisatie plaats; waar met eerst ploegde met een paard neemt de tractor dit over.

In 1950 wordt de weg naar Maarheeze verhard; overige wegen en opritten worden veel van sintels (zinkassen) voorzien die bij de zinkfabrieken in Budel af te halen zijn.
De bejaardenbond komt in 1951 tot stand.
Het oude kerkje wordt pakhuis met maalderij van de CHV.
In 1976 wordt het oude kerkje in opdracht van de gemeente gesloopt terwijl dit gemakkelijk voor Sterksel behouden had kunnen blijven.
Een aantal gemeentewoningen worden gebouwd aan de Beukenlaan en aan de Past.P.Thijssenlaan.
In 1955 komt er een nieuwe lagere school en komt het oude gebouw leeg te staan.
Na een aantal jaren van verval komt men met plannen om van de oude school een gemeenschapshuis te maken.
De onderwijzerswoning wordt Witgele Kruisgebouw en zuster Beunen zorgt voor de gezondheid van groot en klein.

Er is nog steeds woningnood op Sterksel; de gemeente laat dit maar betijen en jonge mensen moeten noodgedwongen naar Maarheeze of Budel vertrekken.
Dit gaat ten koste van de bezetting van de lagere school en heeft ook gevolgen voor het ledenaantal van de verenigingen.
Het eerste uitbreidingsplan Schutboei komt in 1976 en een aantal jongelieden kunnen aan de slag om een huis te bouwen.
Makelaar Bernard Noordman ontwerpt een plan voor een tweetal bungalow parken; na veel gedoe komt er de Kennedylaan en het Churchillpark.
Forensen en mensen die veelal hun werk hebben in de stad Eindhoven nemen bezit van de bossen waarin men eerder vrij kon ronddolen.
De meeste nieuwkomers integreren snel en doen een bijdrage aan de gemeenschap.

Sportpark Hemelrasten wordt aangelegd en is de thuisbasis van voetbal, handbal en tennis.
In 1965 is het aantal roepingen bij het st. Paulus College zodanig teruggelopen dat het klein-semenarie ophoudt te bestaan
en in 1973 wordt het gebouw gesloopt omdat men er geen andere bestemming voor vindt.
In 1963 is de Stichting Gemeenschapshuis Sterksel opgericht en met de verbouwing van de oude school begonnen.
Door een ingreep van de gemeente moet het bestuur aftreden en wordt er een nieuwe stichting Dorpshuis Valentijn gevormd die de bouwactiviteiten voortzet.
In 1972 wordt het 800-jarig bestaan van Sterksel gevierd en ook het dorpshuis in gebruik gesteld.
Pastoor Verhoeven gaat in 1968 met emiraat en wordt opgevolgd door pastoor Vervoordeldonk en als deze vertrekt wordt de pastorie bemand door Witte Paters die veelal uit de Missie zijn teruggekeerd.
Aan de Sterkselseweg in Heeze wordt Kempenhaeghe, een nieuw epileptisch centrum voor vrouwen, gebouwd en dit gaat na enige tijd samen met Providentia.
Daardoor wordt meer werkgelegenheid geboden alsook door het in 1981 gestarte Varkensproefbedijf aan de Vlaamseweg.
Verschillende boerenbedrijven schakelen om naar bio industrie en verdere mechanisatie heeft plaats; enkele loonbedrijven nemen het seizoenswerk van de boeren over.

Het aantal verenigingen breidt gestaag uit met gym, dans en muziek.
Nadat al eerder de televisie haar intrede heeft gedaan, gaan we gebruik maken van de computer en weer later hebben we Internet en allemaal een mobieltje.
In 1997 komt er een gemeentelijke herindeling en het gemeentebestuur en ook de afgevaardigden van Sterksel waren het erover eens
dat we zouden opgaan in de gemeente Cranendonk; de bevolking dacht hier echter anders over en koos voor een samengaan met Heeze-Leende.
Er wordt een Dorpsraad gevormd en enige tijd later wordt de ter ziele gegane dorpswinkel nieuw leven ingeblazen.
De lagere school heeft bouwkundige mankementen en er komt een nieuwe school waarbij het echter inleveren is voor Sterksel doordat alles bekostigd moet worden uit de eerdere eigendom.
De initiatieven van de Dorpsraad vallen bij de Provincie in goede aarde en er wordt een subsidie toegekend van 1.000.000 euro.
Met een gedeelte van dit geld wordt in 2011 een uitgebreid Dorpshuis heropend en een nieuwe website Sterksel.nu opgezet.