Gerrit Beenders Sjef Driessens maart 2009 , aangepast december 2016 ’s Zondags na de hoogmis legde Gerrit een kaartje in Hotel St. Paul (Jan Loef). Meestal waren daar bij Harrie Welten, Jac. Gielen, Wim Hikspoors, Frits Stienen en er werd ook veel gebuurt.
Bij zo een gelegenheid heb ik Gerrit een interview afgenomen en op band gezet; dit heb ik nu uitgeschreven.