Historische gebouwen. Helaas zijn de meeste van deze gebouwen afgebroken of gesloopt. 

Een overzicht
N.B. Door een technische storing zijn de foto's niet zichtbaar, dit wordt z.s.m.opgelost.