De valse oorkonde uit 1172 doch waarschijnlijk opgemaakt omstreeks 1220

Wat zijn oorkonden?
Oorkonden zijn schriftelijke overeenkomsten en voor het perkament werd de huid van een geit of kalf gebruikt.

De oorkonden werden meestal in twee-voud naast elkaar geschreven; drie- en viervoud komt ook voor.

Tussen de teksten stond dan (van boven naar onder) het woord CHIROGRAFUM en hier werd het perkament middendoor geknipt. Door het aaneen leggen van de documenten van de verschillende belanghebbenden kon men zien of deze echt waren.

Aan het perkament was meestal het wassen zegel bevestigd van de initiatiefnemer, door middel van een lint van perkament of zijde. Geschreven werd met een aangespitste ganzenveer en de ijzergallusinkt werd vervaardigd uit gallusappel en ijzersulfaat.

De vertalingen zijn gemaakt met de hulp van o.a. van de Katholieke Universiteit Nijmegen en Drs. Verstraelen oud-leraar Latijn in Weert; de vertaling van oorkonde 68 bestond al doch was niet volledig. De Latijnse teksten zijn overgenomen uit het Oorkondenboek van Brabant van Dr. Camps.