Het project ‘Samen mee naar de A2’ is gestart om invulling te geven aan een verkeersveilige en toekomstvaste oplossing voor het (vracht)verkeer van en naar ‘t Chijnsgoed in Sterksel.

Dit verkeer rijdt nu veelal door de kernen Maarheeze en Sterksel en leidt tot leefbaarheidsproblemen en toenemende verkeersonveiligheid in deze woongebieden. Het project ‘Samen mee naar de A2’ is gestart als burgerinitiatief door de dorpsraden van Sterksel en Maarheeze.

Samen met de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck, de provincie Noord-Brabant en de bedrijven Van Asten en Poort 43 is een oplossing voor de problematiek uitgewerkt in de vorm van een weg buiten de kernen om richting de A2 en aanvullende maatregelen om het gebruik van deze weg te bevorderen.

Eind 2016 stemde de gemeenteraden van Cranendonck en Heeze-Leende in met de financiering voor deze oplossing. De komende jaren wordt gewerkt aan de uitvoering ervan.
Aanvullende maatregelen Sterksel
Om het (vracht)verkeer extra te stimuleren om over de nieuwe ontsluitingsweg te rijden, gaan we aanvullende maatregelen treffen in de kernen van Sterksel en Maarheeze.

In deze kernen maken we de doorgaande route onaantrekkelijker voor doorgaand verkeer. Dit doen we door de inrichting van de weg aan te passen en op termijn willen we de kernen afsluiten voor doorgaand vrachtverkeer.

In het najaar/winter van 2021 worden de aanvullende maatregelen in Sterksel uitgevoerd. We voeren deze werkzaamheden uit in het gebied tussen de komgrens aan de Heezerweg (bij de speeltuin) en de komgrens aan de Pastoor Thijssenlaan (bij huisnummer 60).

Op deze route stond in 2022 ook grootonderhoud gepland. Om te voorkomen dat inwoners twee keer in korte tijd last hebben van werkzaamheden, hebben we besloten om het grootonderhoud tegelijk uit te voeren met de aanleg van de aanvullende maatregelen.

De tekeningen, een toelichting op de aanvullende maatregelen en de uitnodiging voor de inloopmarkt op 5 oktober 2021, kun je op de site van de gemeente vinden en downloaden >>